Arki ja palvelut

Kehitysvammaisilla ihmisillä on oikeus elää hyvää ja yksilöllistä elämää ja saada tarvitsemansa palvelut. He tarvitsevat palveluita päivittäisen elämänsä tueksi, jotta voivat elää elämäänsä omien toiveidensa ja tarpeidensa mukaisesti. 

Tuki, palvelut ja etuudet on suunniteltu vahvistamaan erityistä tukea tarvitsevien ihmisten osallisuutta yhteiskunnassa.

Osallistuminen yhteiskuntaan tarkoittaa mahdollisuutta nauttia terveydestä, koulutuksesta, työmahdollisuuksista, toimeentulosta, asumisesta ja sosiaalisista suhteista. YK:n vammaissopimus, jonka Suomi allekirjoitti vuonna 2016, vahvistaa näitä perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia.

Kun etsit tietoa palveluista ja etuuksista arjen tueksi, Arki ja palvelut -osio tarjoaa sinulle kattavan lähteen. Sivuilta löydät monipuolista tietoa ja ohjeita eri palveluiden ja etuuksien hyödyntämiseen!

Tavoitteenamme on helpottaa tuen löytymistä, jotta jokainen yksilö voi nauttia täysimääräisestä arjesta ja osallisuudesta yhteiskunnassa.

Voit lukea lisää palveluista Ketju-lehdestä (ketju-lehti.fi).

Naurava poika.
Lähikuva miehestä.