FASD

Alkoholi on myrkky, joka läpäisee istukan ja häiritsee sikiön kehitystä. Kun odottava äiti juo, myös lapsi juo.

Alkoholin käytön turvallista rajaa raskauden aikana ei tunneta. Riskiin vaikuttavat jokaisen kohdalla myös perinnölliset tekijät, jotka voivat lisätä sikiövaurion alttiutta. Alkoholia ei tulisi juoda ollenkaan raskauden aikana ja sen käyttöä olisi hyvä välttää jo raskauden suunnitteluvaiheessa. Kohtuullinenkin alkoholinkäyttö voi vaikuttaa hedelmällisyyteen ja vaikeuttaa raskaaksi tuloa.

Moni odottava äiti on saattanut juoda alkoholia raskauden alkuvaiheessa ennen kuin on tiennyt olevansa raskaana. Tieto alkoholin aiheuttamista vaaroista voi aiheuttaa äidille huolta. Vähäinen altistus ennen kuukautisten pois jääntiä ei kuitenkaan aiheuta sikiölle ongelmia. Tilanne voi olla toinen, jos alkoholin käyttö on ollut hyvin runsasta. Yleisesti ottaen toistuvaa humalahakuista juomista pidetään selkeänä riskitekijänä.

Alkoholin aiheuttamien sikiövaurioiden laajaa kirjoa kuvataan termillä FASD (fetal alcohol spectrum disorders).

Vaurioiden vakavin muoto on FAS (fetal alcohol syndrome) eli sikiön alkoholioireyhtymä. Juominen raskauden aikana on sikiölle aina vaarallista, ja sikiö voi vaurioitua alkoholista raskauden jokaisessa vaiheessa. Odotusaikana käytetyn alkoholin vaikutuksista tarvitaan edelleen valistusta, sillä Suomessa syntyy vuosittain noin 600 - 3000 äidin päihteiden käytön vuoksi vaurioitunutta vauvaa. Kaikista päihteistä alkoholi aiheuttaa eniten sikiövaurioita.

Odottavilla äideillä pitää olla mahdollisuus saada luotettavaa tietoa alkoholin vaaroista sikiölle esimerkiksi neuvoloista. Ensi- ja turvakotien liitto on teettänyt yhdessä Kehitysvammaliiton, A-klinikkasäätiön ja Raha-automaattiyhdistyksen kanssa Äidiksi tulossa -videon, jonka tavoitteena on herättää odottavat äidit ajattelemaan omaa päihteidenkäyttöä.  Videon on alun perin tehnyt Norjan terveyshallitus.