FASD

Alkoholi on myrkky, joka läpäisee istukan ja häiritsee sikiön kehitystä. Kun odottava äiti juo, myös lapsi juo.

Alkoholin aiheuttamien sikiövaurioiden laajaa kirjoa kuvataan termillä FASD (fetal alcohol spectrum disorder). 

  • FASD tarkoittaa yksinkertaistetusti alkoholin aiheuttamia sikiövaurioita. Vauriot voivat vaihdella lapsen oppimisvaikeuksista vaikeaan kehitysvammaan.
  • Odotusaikana käytetyn alkoholin vaikutuksista tarvitaan edelleen valistusta, sillä Suomessa syntyy vuosittain noin 600 - 3000 äidin päihteiden käytön vuoksi vaurioitunutta vauvaa.
  • Kaikista päihteistä alkoholi aiheuttaa eniten sikiövaurioita.

Alkoholin käytön turvallista rajaa raskauden aikana ei tunneta

Raskaudenaikaisen alkoholinkäytön seurauksiin vaikuttavat jokaisen äidin kohdalla myös perinnölliset tekijät. Ne voivat lisätä sikiövaurion alttiutta.

Alkoholia ei tulisi juoda ollenkaan raskauden aikana ja sen käyttöä olisi hyvä välttää jo raskauden suunnitteluvaiheessa. Kohtuullinenkin alkoholinkäyttö voi vaikuttaa hedelmällisyyteen ja vaikeuttaa raskaaksi tuloa.

Moni odottava äiti on saattanut juoda alkoholia raskauden alkuvaiheessa ennen kuin on tiennyt olevansa raskaana. Tieto alkoholin aiheuttamista vaaroista voi aiheuttaa äidille huolta. Vähäinen altistus ennen kuukautisten pois jääntiä ei kuitenkaan aiheuta sikiölle ongelmia. Tilanne voi olla toinen, jos alkoholin käyttö on ollut hyvin runsasta.

  • Yleisesti ottaen toistuvaa humalahakuista juomista pidetään selkeänä riskitekijänä.
  • Juominen raskauden aikana on sikiölle aina mahdollisesti vaarallista. Ei kannata ottaa sitä riskiä.

Vaurioiden vakavin muoto on FAS (fetal alcohol syndrome) eli sikiön alkoholioireyhtymä. Juominen raskauden aikana on sikiölle aina vaarallista, ja sikiö voi vaurioitua alkoholista raskauden jokaisessa vaiheessa. 

Odottavilla äideillä pitää olla mahdollisuus saada luotettavaa tietoa alkoholin vaaroista sikiölle esimerkiksi neuvoloista. Ensi- ja turvakotien liitto on teettänyt yhdessä Kehitysvammaliiton, A-klinikkasäätiön ja Raha-automaattiyhdistyksen kanssa Äidiksi tulossa -videon, jonka tavoitteena on herättää odottavat äidit ajattelemaan omaa päihteidenkäyttöä.  Videon on alun perin tehnyt Norjan terveyshallitus.