Äänioikeus

Kysymys 

Hei! Käsittääkseni kaikilla 18 vuotta täyttävillä suomen kansalaisilla on äänioikeus. Olenko oikeassa? Miten subjektiivinen äänioikeus toteutuu vaikeasti kehitysvammaisten kohdalla, joilla on oikeus valita esim. omainen omaksi avustajakseen? En tässä tarkoita käytännön toimenpiteitä, vaan kysymystä periaatteellisella tasolla.

Vastaus 

Hei,

Suomessa äänioikeus koskee kaikkia Suomen kansalaisia, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta. Jokainen päättää itse, haluaako äänestää ja ketä haluaa äänestää. Vaikeasti vammainen ihminen voi äänestää ennakkoon myös kotona, jonne vaalivirkailija tulee. Esimerkiksi vuoden 2006 presidentinvaaleissa on pitänyt ilmoittaa tästä etukäteen keskusvaalilautakunnalle.

Kyselin osastonhoitaja Marjatta Lallukalta vaikeavammaisten yksikkö Kultalasta Vaalijalan kuntayhtymästä, kuinka heillä äänestetään. Lallukka kertoi, että he äänestävät aina vaaleissa ennakkoon omissa tiloissaan. Usein asukkaat kyselevät henkilökunnalta, ketä ehdokkaat ovat jne. Kaikki halukkaat voivat äänestää ja heillä on esimerkiksi hoitaja avustajana. Asukas voi näyttää vaikkapa kuvasta, ketä haluaa äänestää. Käytännössä kaikki eivät äänestä, mutta Lallukan mukaan aika moni vaikeavammainen haluaa äänestää.

Uskon, että riittävän avun turvin äänestäminen ja mielipiteen muodostaminen ovat mahdollisia monille vaikeasti vammaisille. Näin presidentinvaalien aikaan mainitsen vielä uudesta selkokielisestä esitteestä: Tasavallan presidentin vaali 2006. Esite löytyy myös internetistä osoitteesta www.papunet.net/selko.

Ystävällisin terveisin
Kaisa Ikävalko
Kehitysvammaliitto