ADD

Kysymys 

Hei! Meillä on 16-vuotias poika, jolla on ADD-diagnoosi. Hänellä on paljon oppimisvaikeuksia. Ollut EMU-opetuksessa 5. luokasta lähtien. Kysyisin olisiko tarpeellista teettää hänelle kehitysvammatesti? Mitä hyötyä hänelle olisi kehitysvammadiagnoosista tulevaisuutta ajatellen, jos hän sen saisi? Hän on hakeutumassa opiskelemaan ensi syksynä. Olisiko diagnoosista sen suhteen mitään hyötyä?Kiitokset vastauksesta!

Vastaus 

Hei,
"Perusperiaatteena on, että palveluja tulee saada tarpeen ei diagnoosin mukaan. Se ei kuitenkaan aina toteudu", sosiaalityöntekijä Tuula Lappi Vaalijalan kuntotuskeskuksesta vastaa.

Jos lapsella tai nuorella on kehitysvammadiagnoosi häneen tulisi soveltaa kehitysvammalakia ja palvelu tulisi antaa erityishuoltona. Erityishuoltoa voivat antaa kunnat, yksityiset palveluntuottajat ja erityishuoltopiirit. Kehitysvammalakiin perustuvaa erityishuolto on yleensä saajalleen halvempi vaihtoehto kuin esimerkiksi sosiaalihuoltoon perustuva palvelu.

Kehitysvammalakia sovelletaan kun henkilö tarvitsee esimerkiksi ohjausta, kuntoutusta, toiminnallista valmennusta, asumispalveluja, työtoimintaa, yksilöllistä hoitoa ja huolenpitoa.

Vernerin Palvelut ja etuudet osiossa on koottu kaikki nuorille tarkoitetut etuudet ja palvelut yhteen. Kunkin kohdalla on myös maininta mihin lakiin palvelu tai etuus perustuu.

Niina Sillanpää