AHDH, Asperger ja dysfasia

Kysymys 

Luetaanko adhd diagnoosin samoin kun asperger tai dysfasia diagnoosin saanut jonkin asteiseksi kehitysvammaksi ? Kuuluuko tämä neurologinen kategoria kehitysvamman piiriin vaiko erityishuollon piiriin ? Tai mahdollisesti kumpaankin ?

Vastaus 

Hei,

ADHD tarkoittaa kehityksen pulmaa, jossa keskeisimmät piirteet ovat tarkkaavuuden häiriö ja ylivilkkaus. Tämä ilmenee vaikeutena keskittyä leikkiin tai koulutehtäviin tai toisen ihmisen kanssa olemiseen ja toisaalta koko ajan touhuamisena ja menemisenä. Aspergerin syndrooma on taas sukua autistiselle kehityshäiriölle, ja sen keskeisiä piirteitä on vaikeus "lukea" tunteita ja sosiaalisia tilanteita. Dysfasiadiagnoosi viittaa kielellisen kehityksen vaikeuksiin, jotka voivat ilmetä joko puheen ymmärtämisen tai tuottamisen vaikeuksina tai molempina.

Kaikkia näitä voi ilmetä sekä ei-kehitysvammaisilla että kehitysvammaisilla lapsilla. Mikään näistä diagnooseista ei siis automaattisesti tarkoita sitä, että lapsi olisi kehitysvammainen, mutta ei myöskään sulje sitä mahdollisuutta pois. Kehitysvammaisuus viittaa oppimiskykyyn ja älylliseen toimintakykyyn, suhteessa omaan ikätasoon tietysti, ja se puoli olisi sitten tutkittava erikseen. Se ei ole helppo tehtävä, koska esim. ärsykeherkän ja ylivilkkaan lapsen tutkiminen ei ihan kokemattomalta onnistu. Oppimiskyvyn ja ns. älykkyyden tutkimiseen käytetyt menetelmät taas nojautuvat aika paljon kieleen, joten niissä dysfaattinen lapsi ei välttämättä ole parhaimmillaan. Kunnolliseen tutkimukseen tarvitaan sekä aikaa että asiantuntemusta.

Parasta olisi, jos siellä kotikunnan palveluissa ei tehtäisi pilkuntarkkaa eroa kehitysvammaisten ja muiden kehitykseensä tukea tarvitsevien lasten välillä. Kaikissa näissä tapauksissa tarvitaan tukea lapsen kehitykseen, esim. erityispäivähoidon tai avohuollon ohjauksen keinoin. Vanhemmat tarvitsevat myös tukea ja opastusta siihen, miten eri tavalla oppivaa ja kehittyvää lasta autetaan askel askelelta eteenpäin.

Heikki Seppälä
Psykologi,
Kehitysvammaliitto

Lisäys: Erityishuollolla tarkoitetaan palveluja, joita esimerkiksi kehitysvammainen henkilö voi saada tavallisten palvelujen lisäksi.