Aivoverenvuodot

Kysymys 

Kysymys on laaja mutta haluan silti kysyä. Lapsellamme, joka on syntynyt keskosena, oli 1., toisen ja neljännen asteen aivoverenvuodot. Tällä hetkellä tilanne on ihan hyvä, ei näy päällisin puolin mitään poikkeavaa. Reilu 1 v. Miltä tulevaisuus näyttää? Kukaan lääkäri ei ole sanonut asiaan juuta eikä jaata. Kun taas vanhemmat, joilla samaa taustaa, ovat kauhistelleet tilannetta ja pelotelleet kaikenlaisella.

Vastaus 

Ennenaikaisena syntyneillä lapsilla aivoverenkierron häiriöt eivät ole harvinaisia, mutta varhainen kuolevuus on vähentynyt, ja toisaalta vammautuminen näyttää nykyisin hoitomenetelmin kevenevän ja yhä useampi elää terveenä.

Magneettikuvauksessa havaitaan varhaisen vaurion jälkeen kehittyvä PVL (periventrikulaarinen leukomalasia, eli aivokammioiden viereisen valkean aivoaineen muutos) 13 - 30 prosentilla keskosena syntyneistä. Suomalaisessa tutkimuksessa (pieni aineisto, yksi pohjoissuomalainen vuosiluokka) ennenaikaisten PVL-esiintyvyys oli 32 %, mutta näistä (n. 8-vuotiaista) lapsista puolet oli kliinisessä tutkimuksessa terveitä, lopuilla CP-vamma (useimmiten alaraajoihin painottuva) tai lieviä neurologisia oireita. (Epilepsian esiintyvyydestä ei tässä ole mainintaa, toisessa tutkimuksessa 7 %.)

Merkittävä liikuntavamma löytyy yleensä jo ensimmäisellä ikävuodella ja terapia käynnistetään saman tien, samoin vaikeat aistivammat. Mutta sellaiset oppimiseen vaikuttavat seikat kuten näköhavainnon, silmän-käden yhteistyön, aritmeettisen päättelykyvyn tai tarkkaavuuden ylläpidon vaikeudet ymmärrettävästi havaitaan vasta lapsen vartuttua, ja niitä on havaittu 30 - 60 prosentilla ennenaikaisista. (Niitä on toki myös monilla täysaikaisilla ja ilman aivojen rakennemuutosta.)

Entisten keskosten tutkimuskäynnit lastensairaalan / lastenneurologian poliklinikalla tuovat tietoa kunkin yksilöllisestä kehityksestä, ja mahdollisesti tarvittavat tukitoimet aletaan mieluusti jo ennen kouluikää.

Siis miltä tulevaisuus näyttää? Ihan kelpoisalta, eikö totta, pelko pois! Tilastot ovat keskimääriä, teidän lapsenne ainut lajiaan.

Ystävällisesti
Marja-Leena Hassinen
Lastentautien erikoislääkäri, kehitysvammalääkäri