Alaikäisen vaikeasti vammaisen asuminen kodin ulkopuolella

Kysymys 

Hei,

kysyisin veljeni ja muun perheeni puolesta seuraavaa asiaa. Veljeni on vaikeasti kehitysvammainen ja saa ylintä vammaistukea 419e/kk. Veljeni on nyt 14-vuotias ja on siirtymässä asumaan asumismuotoon, jonka hänen kotikuntansa toteuttaa avohuollon palveluasumisena.

Kuntamme tarjoaa palveluasumista, jonka kustannukset ovat seuraavat. Huoneesta menee vuokraa 497e/kk, ruokaan 15,10e/päivä ja 30e/kk tarvikemaksu eli yhteensä asumiskustannukset ovat n. 990e/kk.

Kunta perustelee veljeni asumisen palveluasumisena, koska kunta ei tarjoa pitkäaikaista laitoshoitoa, joka veljelleni oikeasti kuuluisi. Palveluasumisen hinta vaikuttaa erittäin kohtuuttomalta.

Vammaisliiton mukaan hinta on kohtuuton. Miten voisimme saada apua vaikeaan ja raskaaseen tilanteeseemme? Koko perheemme on erittäin väsynyt tilanteeseen eikä saa apua mistään.

Vastaus 

Hei,

Tällä hetkellä vaikuttaisi siltä, että veljenne mahdolliset tuet, joilla hänen asumisen ja elämisen kuluja voidaan kattaa ovat a) lapsilisä b) vammaistuki sekä c) toimeentulotuki. Toimeentulotukea voi tiedustella Kelasta.

Lisäksi jos Kela myöntää henkilölle toimeentulotuen, voi hän hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea kotikuntansa sosiaalipalveluista.

Sitten kun veljenne täyttää 16-vuotta, hänen on mahdollista hakea Kelasta kuntoutusrahaa tai vaihtoehtoisesti työkyvyttömyyseläkettä, jolla elämisen kuluja voidaan kattaa. Tällöin hänellä on mahdollisuus hakea myös yleistä asumistukea Kelasta.

Kunnalla on mahdollisuus myös kohtuullistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuja asiakkaan maksukyvyn mukaan: (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, 1§)

Teidän kannattaa ottaa yhteyttä sosiaaliasiamieheen, jonka kunta on nimennyt. Hänen tehtävänään on neuvoa asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Voitte kysyä kunnan sosiaalipalveluista sosiaaliasiamiehen yhteystietoja.

Täältä voitte lukea lisää sosiaaliasiamiehen toimenkuvasta:

http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-asiakkaan-asema-ja-oikeudet/sosiaaliasiamies

Ystävällisin terveisin,
Verneri.netin toimitus