Alhaiset papp-a ja b-hcg arvot

Kysymys 

Kävin verikokeissa rv 10+4. Sain sikiöseulonnan verikoetulokset joiden mukaan papp-a on 199 mU/L ja b-hcg 20,4 ug/l. Huolestuin näistä alhaisista arvoista ja kävin yksityisellä lääkärillä. Hän mittasi NT tuloksesi 1,5 mm rv 12+0. Kerroin verikokeiden tulokset ja hän laski mom-arvot ja riskiluvut, jotka olivat hänen mukaansa kunnossa. Sain mukaani paperin jossa lukee papp-a 1.990 IU/l eli 3.307 mom ja b-hcg 20.4 IU/l eli 0,519 mom.

Ihmettelen kovasti etenkin tuota matalasta papp-a arvosta saatua mom-lukua. Onko lääkärillä voinut käydä jokin virhe muuttaessa eri yksikössä olevia verikoetuloksia IU-muotoon? Vai voivatko nämä tulokset pitää paikkansa?

Vastaus 

Nyt en aivan tiedä, miten yksityinen lääkäri on laskenut nuo MoM-arvot ja riskiluvun. Tietokoneohjelma, jonka mukaan riski lasketaan, on kaupallinen systeemi, jollainen on muutamalla suurimmalla laboratoriolla Suomessa.

Jos "MoM-muutos” on oikein, niin olisikohan tuossa PAPP-A MoM luvussa pilkkuvirhe? 0.33?

Joka tapauksessa, kuten toteat, sekä 199mU/l PAPP-A että 20 ug/l ovat rvk 10 matalia arvoja, jotka voivat viitata sikiön kromosomipoikkeavuuteen tai liittyä istukan toimintaan, josta seurauksena voi olla mm. keskenmeno, sikiön hidastuva kasvu ym. raskausongelmia. Välttämättä näin ei kuitenkaan ole, joten kannattaa odottaa lopullista riskilaskentaa. Nt 1,5 on kohtuullisen  normaali. Joissakin paikoissa Suomea on järjestetty seurantaa raskauksissa, joissa PAPP-AMoM on hyvin matala, mutta mitään systemaattista seurantaa ei valtakunnallisesti ole.

Odottaisin lopullisia vastauksia, koska ennustaminen mainittujen veripitoisuuksien perusteella on vaikeaa.

Ystävällisin terveisin,

Ansa Aitokallio-Tallberg
LKT, naistentautien, synnytysten ja perinatologian erikoislääkäri