Älykkyysosamäärä ja elinajan odote?

Kysymys 

Moikka.

Luin tuosa hetki sitten juttua jossa sanottiin, että ihmiset joilla on matala älykkyysosamäärä elin ajan odote olisi matalampi kuin henkilöillä joilla on korkea älykkyysosamäärä. Pitääkö tämä paikkansa?

Minä olen lievästi kehitysvammainen aikuinen nainen ja minulla on melko matala älykkyys osamäärä joka on alle 70 pistettä. Elän kuitenkin melko terveellisesti ja pyrin syömään salaattia ja muutenkin syömään monipuolisesti. Miksi minä en voisi elää yhtä vanhaksi kuin ihminen jolla on korkeä älykkyys osamäärä?

Vastaus 

Hei,

Kehitysvammaisten ihmisten eliniän odote on kasvanut viime vuosikymmeninä. Siihen ovat vaikuttaneet monet tekijät, kuten lääkietieteen kehittyminen, ihmisten tietoisuuden kasvu terveellisistä elämäntavoista ja muut tämän kaltaiset seikat. Emme voi ottaa kantaa yksittäisen diagnoosin vaikutuksesta eliniän pituuteen sillä siihen tarvittaisiin lääketieteellistä asiantuntemusta ja muita lisätietoja, jota meillä ei ole.

Terveelliset elintavat kuten säännöllinen liikunta, terveellinen ravinto ja riittävä uni ovat varmasti parhaita tapoja huolehtia siitä, että voit hyvin ja elät pitkään. Hyvistä elintavoista huolehtiminen vaikuttaa varmasti enemmän elämän pituuteen kuin älykkyyspisteet.

Ystävällisin terveisin,
Verneri.net toimitus