Älyllinen kehitysvammaisuus

Kysymys 

Mitä kuuluu älylliseen kehitysvammaisuuteen? Kukaan ei ole kertonut minulle eikä edes tutkineet henkilöt. Missään netissä ei ole minkäänlaista tietoa asiasta eikä teidän sivuillakaan ole tarkempaa tietoa.

Vastaus 

Hei,

Kehitysvamma on vamma aivoissa. Tarkemmin ottaen vamma sijaitsee aivojen oppimisen ja ymmärtämisen alueella, ja siksi vaikuttaa henkilön oppimiskykyyn ja ymmärtämisen kykyyn. Vamma vaihtelee lievästä vaikeaan. Kehitysvammaisuuteen mielletäään kuuluvaksi vaikeus oppia uusia taitoja ja ymmärtää asioita.

Kehitysvammaisuuden diagnosointiin liittyy oppimisen ja ymmärtämisen mittaaminen. Älykkyystestit ovat osa diagnosointia, ja siitä juontuu käsite "älyllinen kehitysvammaisuus". Ihmisen kyky ymmärtää ja oppia asioita ovat osa sitä, mitä lääketieteessä mielletään älykkyydeksi.

Kehitysvamman aste voi vaihdella vaikeasta vammasta lievään vaikeuteen oppia asioita.

Suomessa on noin 50 000 kehitysvammaista ihmistä. Jokainen ihminen on erilainen, oma persoonansa. Ihmistä ei pidä koskaan nähdä hänen vamman kautta, vaan jokaisella meistä on myös vahvuuksia ja kykyjä.

Ystävällisin terveisin,
Verneri.net toimitus