Aselupa kehitysvammaiselle henkilölle

Kysymys 

Hei,

Mainitaanko aseluvassa esteenä lievää kehitysvammaa vai annetaanko/evätäänkö luvat tapauskohtaisesti kuten muidenkin kohdalla?

Vastaus 

Hei,

Verneri.netin toimitus kysyi vastausta kysymykseenne riistanhoidon asiantuntijalta.
Riistasuunnittelija Jörgen Hermansson Suomen Riistakeskuksesta vastasi seuraavasti:

"Poliisi myöntää aseen hankintaluvat ja Poliisin harkinta on tapauskohtaista. Oman hallussapitoluvan voi saada täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö. Lisäksi pitää olla hyväksytty syy aseen hallussa pitämiseen ja ase pitää olla soveltuva ko. syylle. Yleensä syy on joko urheiluammunta tai metsästys.

Jos kyse on metsästyksestä, Poliisi vaatii suoritettua metsästäjätutkintoa ja selvitys metsästysmahdollisuuksista. 

Urheiluammunnan osalta selvitys harrastuksesta, eli ampumaseuran jäsenyys tai muuta selvitystä.

Katso lisätietoja Poliisin kotisivulta

Poliisilla on selvittämisvelvoite, voivat kutsua haastatteluun, voivat vaatia todistuksia jne.  Poliisia ei ole laissa velvoitettu vaatia lääkärintodistusta kaikilta.

Aseen hankkimislupa-anomus jätetään henkilökohtaisesti, kirjalliset hakemuslomakkeet  ja selvitykset mukana, sekä passi (ajokortti ei kelpaa). Tähän voi liittää lääkärintodistuksen tukemaan hakemusta, esim. juuri sen takia että henkilö on kehitysvammainen.

Jos vamma on fyysinen niin en näe estettä hankintaluvan saamiseksi jos kohtuullisin erityisjärjestelyihin henkilö voi käsitellä asetta turvallisesti. Toki Poliisi harkitsee tämän. Tässä tapauksessa voi olla, että Poliisi vaatii lääkärintodistusta. Kannattaa ehkä hakea sellaista jo etukäteen.

Jos vamma on kognitiivinen, asia harkitaan tapauskohtaisesti. Voisin kuvitella että jos henkilö ei ole täysivaltainen /holhouksen alaisena, henkilölle ei myönnetä aseen hankkimislupa. Toki tämäkin Poliisi harkitsee. 

Jos kehitysvammainen henkilö on kiinnostunut aseista ja ampumisesta, mutta hänellä ei ole edellytyksiä aseen hallussapitoon, tämä ei estä henkilön ampumaharrastusta/metsästystä jos aseen haltija on välittömässä läheisyydessä ja henkilökohtaisesti valvoo aseen käyttöä. Metsästykseen vaaditaan kuitenkin aina suoritettua metsästäjätutkintoa ja maksettua vuosittaista riistanhoitomaksua."

ystävällisin terveisin,
Verneri.net toimitus