Asukkaan varastelu

Kysymys 

Asukas varastelee säännöllisesti talon omaisuutta. Tapana hänellä on kätkeä varastetut tavarat (lusikoita, kyniä, paperia jne.) omaan huoneeseensa. Onko tälloin mahdollista saada ratsata laillisesti asukkaan huonetta? Kyseessä aikuisten kehitysvamma-asuntola. Lakipykälistä on vaikea saada tämänkaltaisesta asiasta tietoa.

Vastaus 

Hei,

Kiitos kysymyksestäsi!

Haltuunoton pykälä (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta) ei anna oikeutta tehdä ratsioita huoneeseen kysyjän mainitsemilla perusteilla. Kynät, lusikat ja paperi eivät ole lähtökohtaisesti vaarallisia esineitä, ennen kuin esim. kynästä on aikomus tehdä ase ja vahingoittaa sillä itseään tai toisia.

Mutta aina voi keskustella henkilön kanssa ja neuvotellen saada häneltä anastettuja tavaroita pois.
Aina ennen haltuunottoa on pyrittävä neuvottelemaan ja keskustellen sopimaan asiat.

Vain aidossa vaara- ja uhkatilanteessa voidaan tehdä haltuunotto aineille ja esineille.

Haltuunoton edellytys on että kyseessä on:

*Kielletyt ja luvanvaraiset aineet / esineet  *erilaiset yleisesti hyväksyttävän käyttötarkoituksen omaavat aineet tai esineet, jotka ominaisuuksiensa puolesta saattavat vaarantaa erityishuollossa olevan henkilön tai toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden.

*Edellytyksenä on lisäksi,että henkilö todennäköisesti käyttäisi aineita tai esinettä tähän tarkoitukseen.

*Alkoholijuomat, huumausaineiksi luokiteltavat tai muut lääkkeet sekä päihtymistarkoituksessa käytettävät aineet voidaan ottaa haltuun silloin, kun niiden arvioidaan vaarantavan erityishuollossa olevan henkilön tai toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden taikka aiheuttavan merkittävän omaisuusvahingon vaaran.

*Arvioinnissa tulee ottaa huomioon asianomaisen henkilön aggressiivinen käyttäytyminen taikka muu hänen tilaansa tai käyttäytymiseensä perustuva uhka ja tilanne kokonaisuudessaan.

Lisäksi täytyy täyttyä muut rajoitustoimenpiteen edellytykset, eli henkilö ei ymmärrä asiaa tai asettaa itsensä tai jonkun toisen tai omaisuuden vaaraan ja lievemmät keinot (kuten keskustelu) ei auta.

Ystävällisin terveisin,

Outi Raunetvuo, kouluttaja
Kehitysvammaliitto

------

Oliko Verneri.netin neuvontapalstasta sinulle hyötyä? Jätä meille palautetta!

Vastaa palautekyselyyn tästä linkistä!