Asumisesta kunnan kehitysvammaisten asuntolassa

Kysymys 

Onko oikein? Omaiseni asuu kunnan kehitysvammaisten asuntolassa, joka on ohjattua asumista (ei yövalvontaa). Omaiseni maksaa asumisesta vuokran, ruuan sekä kotipalvelumaksun? Onko tämä oikein?

Vastaus 

Kunnat järjestävät asumispalveluja kehitysvammaisille eri lakien perusteella (sosiaalihuoltolaki, kehitysvammalaki ja vammaispalvelulaki). Kun kyseessä on kehitysvammaisten asuntola, tulisi noudattaa kehitysvammalakia.

Kehitysvammalain ja asiakasmaksulain perusteella kehitysvammaiselta henkilöltä saa periä ylläpitomaksua eli mm. asumisesta vuokraa ja ruuasta hintaa. Mutta palvelusta ei saa periä maksua, sosiaalijohtaja Asko Mäkinen kertoo.

Sosiaaliasimies Satu Syrjälän mukaan asiasta kannattaa valittaa. Asiasta ei Syrjälän mukaan ole tuomioistuimen ennakkopäätöstä. Ensin kannattaa kuitenkin ottaa yhteyttä lääninhallituksen sosiaalitarkastajaa ja esittää asia hänelle.

Ystävällisin terveisin Niina Sillanpää