ATK:n käyttömahdollisuuksien tehostaminen toimintakeskuksessa

Kysymys 

Opiskelen tietojenkäsittelyä ja opinnäytetyön aiheenani on atk:n käyttömahdollisuuksien tehostaminen toimintakeskuksessa. Haluaisinkin tietää onko aikaisemmin tehty mitään vastaavaa ja mistä saisin mahd. paljon lähdekirjallisuutta. Aihe sisältää pääpiirteittäin selkokielisen ohjekirjan laatimista kehitysvammaisille sekä atk perustaitojen opettelua kurssimuotoisena. Kiitos etukäteen.

Vastaus 

Hei!

Kysyin asiaasi Tikas -projektin suunnittelija Mari Sarajärveltä. Hän tiesi yhden opinnäytetyön, josta voisi olla sinulle hyötyä. Vihro, Suvi (2003): Abrakadabra ja Simsalabim -tekniikan taikaa? Selvitys vaikeimmin kehitysvammaisille soveltuvista tietokoneohjelmista ja niiden käytöstä. Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma.

Tutustu myös Kehitysvammaliiton Tikas-projektiin. Siinä pyritään luomaan tietotekniikan koulutusjärjestelmä, jonka avulla oppilaitokset, järjestöt ja muut organisaatiot voivat järjestää erityisryhmien tarpeet huomioivaa tietotekniikkakoulutusta. Voit tutustua projektin aikaansaannoksiin osoitteessa www.tikas.net

Kehitysvammaliiton kirjastosta voit etsiä lisätietoa. Voit käydä siellä torstaisin tai tehdä hakuja verkossa osoitteessa www.kehitysvammaliitto.fi/kirjasto

Ystävällisin terveisin Niina Sillanpää