Autismin kirjosta kysymys

Kysymys 

Hei!

Suvussamme on ollu silloin tällöin autismidiagnoosin saaneita, mutta suorasta sukulinjasta ketään ei ole diagnosoitu. Isällä ja minulla on kuitenkin todella paljon piirteitä jotka sopisivat asperger (vaikkakin vanha termi) kirjoon. Itse olen naispuolinen.

Geenitestien kautta on selvinnyt että kannan n. 10 autismiin liittyvää geeniä joista tärkein (delayded childhood speech) löytyy myös vaikka kuuleman mukaan opin puhumaan siinä missä muutkin. Ensin tosin lähdin liikkeelle...

Muutoin autisminkirjon piirteet joita tunnistan käytöksessäni eivät haittaa elämää. Olen löytänyt itselleni sopivan työn. Myöskään en koe olevani täysin tunteista tajuamaton. (Mitä vanhemmaksi olen elänyt sitä paremmin olen oppinut kokemuksen kautta...)

Nämä piirteet vaikeuttavat elämää lähinnä silloin kun kohtaan muutoksia tai joudun olemaan pitkän aikaa sosiaalisessa kanssakäymisessä. Tämä johtaa yleensä jonkinsorttiseen ahdistukseen tai ylenmääräiseen huolestuneisuuteen joka on vaikea katkaista.

Kuitenkaan en koe piirteitäni ihan niin vakaviksi kuin monella diagnosoidulla (lukemani mukaan.) Voiko nämä tempperamenttipiirteet siirtyä noita autismia kuljettavien geenien mukana ja näin olla vain osa persoonaa? Ei siis lainkaan diagnoosin kriteerit täyttäviä piirteitä? Vai pitäisikö minun aikuisiälläkin hakeutua tutkimuksiin - mitä varsinaista apua diagnoosin selvittämisestä olisi mitä en voisi hakea ahdistuneisuuteen/huolestuneisuuteen jo muutenkin? Mitä esteitä diagnoosin saamisesta voisi olla?

Vastaus 

Hei,

Kysymyksesi ohjattiin vastattavaksi Autismi- ja Aspergerliiton palveluneuvontaan.

Autismikirjon diagnoosi kannattaa lähteä hakemaan vasta siinä vaiheessa, jos kaipaa asioille ymmärrystä tai autismikirjon erityispiirteet hankaloittavat arkea. Autismikirjon diagnoosi ei tuo suoraan mitään palveluita, vaan palvelut tuulee arvioida henkilön tarpeiden ja toimintakyvyn mukaan. Autismikirjon piirteet; sosiaalinen vuorovaikutus, sosiaalinen kommunikaatio sekä sosiaalinen mielikuvitus, tulee olla näkyviä henkilöllä jo varhaislapsuudessa.

On vaikea sanoa mikä on opittua, perittyä tai meissä kaikissa sisällä olevaa käyttäytymistä. Se tiedetään, että stressitason nousu yleensä vahvistaa erityispiirteitä. Sinä parhaiten tiedät sen, miten paljon kertomasi piirteet hankaloittavat arkeasi ja koetko tarpeelliseksi diagnoosin saamisen.

Halutessasi voisit tutustua Suomen Aspergeryhdistyksen toimintaan. Voisit myös lähestyä kysymykselläsi heitä osoitteessa: https://asy.fi/

Palveluneuvontatiimin puolesta,
Katriina Siiskonen,
Autismi- ja Aspergerliitto