Autistisen lapsen kirjoittamistaitojen kehittyminen ja ajatuksien ilmaiseminen tietokoneen avulla

Kysymys 

Opiskelen Mikkelin Kesäkauppakorkeakoulussa kasvatustieteen perusopintoja ja yhtenä opiskeltavana osiona on kohti tutkivaa työtapaa. Tähän osioon kuuluu oppimistehtävänä tutkimussuunnitelman tekeminen, tutkimussuunnitelmaa ei toteuteta eikä julkaista. Tutkimuskohteeksi olen valinnut autistisen lapsen. Tutkimuksessa seurattaisiin autistisen lapsen kirjoittamistaitojen kehittymistä ja miten hän myöhemmin pystyisi ilmaisemaan ajatuksiaan tietokoneen avulla. Onko tälläista tutkimusta tehty? Itse en ole löytänyt tällaista tutkimusta. Omassa tutkimussuunnitelmassa esittelisin aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia.

Vastaus 

Tiedustelin asiaa Kehitysvammaliiton puheterapeutilta Kaisa Martikaiselta. Hän kertoi, ettei Kehitysvammaliitto ole tehnyt tutkimusta mainitsemastasi aiheesta, mutta kehoitti tutustumaan seuraavaan yleisteokseen, joka käsittelee puhetta korvaavia ja tukevia kommunikointikeinoja:

Kristina Huuhtanen: Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät Suomessa vuosituhannen taitteessa. Kehitysvammaliitto, 2001.

Teoksen voi ostaa liiton nettisivujen kautta. Kirjan voi myös lainata Kehitysvammaliiton kirjastosta, jonka valikoimia pääsee selailemaan samoilla nettisivuilla, www.kehitysvammaliitto.fi/kirjasto.

Lisää tietoa puhevammaisuudesta ja puhetta tukevasta tai korvaavasta kommunikoinnista löytyy Papunet-palveluverkosta osoitteesta www.papunet.net.

Ystävällisin terveisin
Kaisa Ikävalko