Avotyöstä palkkatyöhön - mikä on lainsäädännön uudistuksen tilanne?

Kysymys 

Mikä tilanne on nyt kun uutisesta on kulunut vuosi?

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/avotyosta-palkkatyohon-paivatoiminnan-uudistaminen-edistaa-vammaisten-tyollistymista

Tämän uudistuksen pitäisi edistää kehitysvammaisten työllistymistä jokaisessa suomen kaupungissa ja kunnassa. Mikä on tämän hetken tilanne?

Vastaus 

Hei,

Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevan toiminnan ja työtoiminnan lainsäädännön uudistaminen jatkuu STM:ssä virkamiesvalmisteluna selvityshenkilö Jaana Paanetojan raportin pohjalta:

Voit lukea raportin tästä osoitteesta:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161425/Rap_20_2019_Vammaisten%20tyollistymista%20tukevan%20toiminnan%20ja%20tyotoiminnan%20uudistaminen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ystävällisin terveisin,
Simo Klem,
Työllisyyden asiantuntija, Kehitysvammaliitto