Avustaja erityisammattikoulussa

Kysymys 

Hei!Kysyisin kehitysvammaisen peruskoulun jälkeisestä koulunkäynnistä. Jos nuori jatkaa esim. erityisammattikouluun, kuka järjestää ja kuka maksaa tarvittavan avustajan? Vaihteleeko maksajataho oppilaitoksen mukaan? Onko tilannetta, jolloin vanhemmat joutuisivat maksamaan avustajan?

Vastaus 

Hei,
Keskustelin asiasta Kuhankosken johtajan Lea Karilon kanssa. Hän kertoi, että kysymys on tällä hetkellä hyvin akuutti.

Opetusministeriössä valmistellaan asiaa, joka pyrkii ratkaisemaan myös avustajakysymyksen. Ongelma on ollut sosiaalitoimen ja opetuspuolen välillä. Sosiaalitomi katsoo sen kuuluvaksi opetuksen järjestäjälle ja opetuspuoli sen kuuluvaksi sosiaalipuolelle.

Tällä hetkellä yksityiset erityisammattikoulut, kuten Keskuspuisto saa valtionapua, jolla se voi palkata henkilökohtaisenavustajan. Puolestaan suoraa valtionapua saavat koulut, kuten Kuhankoski ja Perttula, eivät saa rahaa erikseen avustajien palkkaukseen. Näissä kouluissa on tapana neuvotella kunnan kanssa maksusta.

Karilo ei tunne tilanteita, joissa vanhemmat olisivat joutuneet maksajiksi.

Asiasta saa lisää tietoa Opetushallituksesta, Kaija Miettiseltä, kotikunnasta tai suoraan oppilaitoksesta.

Terveisin,
Niina Sillanpää