Avustaja lapselle hoitopaikkaan

Kysymys 

Haen monialaisen kehityshäiriön omaavalle lapselle hoitopaikkaan avustajaa syksyksi. mitkä ovat oikeuteni avustajan saamisessa?mm voinko kieltäytyä jos avustaja esim vain puoleksi vuodeksi (pitkäaikaistyötön) ja voinko vaatia että avustaja valittaisiin jo nyt eikä vasta syksyllä kun hoito alkaisi, koska töihin meno riippuu siitä onko sopiva avustaja löytynyt.t. outi

Vastaus 

Asia on riippuvainen siitä, minkä lain nojalla avustaja palkataan.

1. Kunnalla on mahdollisuus palkata hoitopaikkaan tarvittava määrä henkilökuntaa (jos se on kunnan tuottama palvelu) ja valita henkilöstö itse. Tietenkin lapsen tarpeet ja perheen mielipide tulisi huomioida myös silloin avustajaa valittaessa, että hän selviytyy tehtävästään. (Sosiaalihuollon asiakaslaki 8§)

2. Jos lapselle myönnetään avustus henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen vammaispalvelulain nojalla, perheellä on oikeus valita avustaja ja toimia myös työnantajana. Avustajasta syntyvät kustannukset kunta on velvollinen korvaamaan kokonaan, mikäli se avustajan myöntää.

Sen lisäksi, että asiasta neuvotellaan sosiaalitoimen viranhaltijoiden kanssa suullisesti, kannattaa hoitaa asiaa myös kirjallisesti. Silloin se yleensä etenee selkeämmin ja syntyy juridisesti parempi mahdollisuus vaikuttaa asiaan.

Neuvoisin kysyjää jättämään mahdollisimman pian kirjallisen hakemuksen henkilökohtaisesta avustajasta, nimenomaan vpl:n nojalla. Siihen on oikeus saada kohtuullisen ajan kuluessa kirjallinen, asiallisesti perusteltu ja muutoksenhakukelpoinen päätös. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto. Paikkakunnan sosiaaliasiamies voi varmaan tarvittaessa neuvoa hakemuksen ja mahdollisen valituksen laadinnassa, jos sellainen tulee tarpeelliseksi. Myös sosiaalitoimen viranhaltijoilla on asiassa neuvonta- ja ohjausvelvollisuus. Kirjallisina ohjeina voisi käyttää tarvittaessa Vammaispalvelulakia ja Kynnys ry:n julkaisemaa kirjaa vammaispalvelujen soveltamiskäytännöstä. (Tapio Räty, Vammaispalvelut. Kynnys ry., Turku 2002)

Sosiaalihuollon asiakaslain 8§ sisältää mm. seuraavia asioita: "Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide ja muutoinkin kunnioitettava hänen itsemääräämisoikeuttaan. Asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen...Asiakasta koskeva asia on käsiteltävä ja ratkaistava siten, että ensisijaisesti otetaan huomioon asiakkaan etu"....jne.

Keväisin terveisin,
Satu Syrjälä
sosiaaliasiamies
Vaalijalan kuntoutuskeskus
76940 Nenonpelto
(015) 7831 209 tai 050 3899 209
satu.syrjala[at]vaalijala[dot]fi