Diagnoosiksi lievästi kehitysvammainen

Kysymys 

Lapsellani oli kehityksen viive. Nyt olimme koulukypsyys-testeissä kehitysvammaneuvolassa ja nyt lapseni sai diagnoosin lievästi kehitysvammainen. Oli mainittu myös heikkolahjainen. Lapseni on vasta 7-vuotias. Eikö niin vahvaan diagnoosiin tarvita jo lääkäriä.

Vastaus 

Tasomäärittelyjä ja diagnostiikkaa tekevät yleensä lääkärit ja psykologit. Tuntematta yksityiskohtia on mahdotonta ottaa kantaa, onko juuri kyseisessä tapauksessa toimittu oikein.

Yleisiä periaatteita kehitysvammadiagnoosin antamisesta kysyin Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kehitysvammaisten kuntoutusneuvolan psykologilta Sirpa Papinsaarelta. Hänen mukaansa diagnoosia ei anneta yhden testin perusteella, vaan siihen tarvitaan pitkäaikaisia seurantatietoja lapsen kehityksestä. Esimerkiksi lastenneuvolan 5-vuotistarkastuksessa tai päiväkodissa yleensä huomataan kehityksen viivästymät. Näiden tietojen sekä lapsen lähihenkilöiden haastattelun ja psykologisten testien yhdistelmänä muotoutuu diagnoosi lapsen kognitiivisesta tasosta ja oppimisvalmiuksista. Diagnoosi on tärkeä valittaessa lapselle sopivaa koulumuotoa.

Sirpa Papinsaari pitää myös lääkärin tutkimusta keskeisenä. Lääkäri tekee ICD10-luokituksen mukaisen lääketieteellisen diagnoosin (ICD10-luokituksesta lisätietoa Vernerissä). Lääkäri voi myös selvittää, mistä kehitysvammaisuus tai kehityksen viivästymä johtuu kyseisen lapsen tapauksessa. Sirpa Papinsaaren mukaan kannattaisi siis hakeutua oman alueen keskussairaalan lastenneurologiseen yksikköön, jos lääkäri ei tähän mennessä ole tutkinut lasta kehityksen viivästymän vuoksi.

Parhain terveisin, Anneli Puhakka