Down-lasten puheterapia

Kysymys 

Mieltäni askarruttaa down-lasten puheterapia. Käytännöt terapian ja kuntoutuksen suhteen vaihtelevat todella paljon paikkakunnasta riippuen. Onko olemassa joitakin kriteerejä tai jotakin kehityksen tasoa tai taitoja tms, jotka lapsen tulisi saavuttaa ennen kuin hänen katsotaan voivan hyötyä puheterapiasta? Meille sanotaan, että viittomat ja päiväkodin arjen kuntoutus ja puheterapeutin konsultaatio päiväkotiin ovat 3-vuotiaalleemme riittävää kuntoutusta, mutta epäilen johtuuko lausunto vain puheterapian huonosta saatavuudesta. Pitäisikö meidän alkaa vain vaatia yksilöllistä puheterapiaa lapsellemme?

Vastaus 

Hei,
Kysyin asiaasi puheterapeutti Marianna Ohtoselta. Hän työskentelee Kehitysvammaliitossa.

Ohtosen mukaan puheterapian antaminen tulisi perustua ensisijaisesti lapsen yksilölliseen tarpeeseen. Parhaassa tilanteessa kaikki häntä lähellä olevat, kuten vanhemmat, sisarukset, päiväkodin henkilökunta, kuntoutusohjaaja ja puheterapeutti toimivat yhteistyössä tukien lapsen kehitystä.

Jotta kuntoutus onnistuisi, kaikilla osapuolilla tulisi olla myös yhteinen näkemys siitä, mihin kuntoutuksella pyritään. Ohtonen on sitä mieltä, että tässä tilanteessa olisi hyvä pyytää eri osapuolet kokoontumaan yhteen ja käydä avoin keskustelu tilanteesta.

Terveisin,
Niina Sillanpää