Downin oireyhtymät ja hoitosuunnitelmat

Kysymys 

Hei,

Meillä on yhden vanha down-poika. Olemme huolissamme , koska lapsellemme ei ole tehty minkäänlaisia kirjallisia toimintasuunnitelmia tulevasta. Eli mitkä suunnitelmat down-lapsille on oikeus vaatia?

Kiitos jo etukäteen vastauksesta.

Vastaus 

Hei,
kehitysvammaisen lapsen kasvatuksessa ja kuntoutuksessa painotetaan kokonaisvaltaista näkemystä lapsesta ja hänen perheestään. Kokonaisvaltaisuuden toteutumiseen pyritään mm. moniammatillisella yhteistyöllä ja yksilökohtaisella suunnittelulla. Erilaisia suunnitelmia laadittaessa korostetaan myös vanhempien/huoltajien asiantuntijuutta ja osallistumista niiden tekemiseen.

Noin vuoden vanhan lapsesi kohdalla suunnitelmia voivat olla seuraavat:

 • Erityishuolto-ohjelma (kehitysvammaneuvola)
  Kehitysvammaisella lapsella on oikeus erityishuolto-ohjelmaan, johon kirjataan kaikki palvelut, jotka hän saa kehitysvammalain nojalla. Erityishuolto-ohjelmassa myös mainitaan, mitkä palvelut ovat maksullisia ja mitkä maksuttomia.
 • Kuntoutussuunnitelma (terveydenhuolto, jos siellä asiakkaana)
  Kuntoutussuunnitelmaan kirjataan suositus lapsen tarvitsemista palveluista ja tukitoimista. Kuntoutussuunnitelma on merkityksellinen ja tarvitaan, kun erikseen haettavista palveluista, etuuksista ja tukitoimista tehdään päätöksiä (esim. Kela, sosiaalivirasto).
 • Palvelusuunnitelma (kunnan sosiaalivirasto)
  suunnitelmaan kirjataan lapsen ja hänen perheensä tarvitsemat palvelut ja tukitoimet sen perustella, millaisia tarpeita perhe kokee tarvitsevansa ja millaisia tukitoimia lapsen kuntoutussuunnitelmaan on kirjattu. Suunnitelma ei kuitenkaan vielä takaa palveluiden toteutumista, vaan useimpia niistä joudutaan hakemaan erikseen.
 • Päivähoidon kuntoutussuunnitelma (useita erilaisia nimityksiä; päivähoito)
  Mikäli lapsi on päivähoidossa, hänelle tulee laatia päivähoidon kuntoutussuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä päivähoidossa. Se tehdään yhdessä lapsen huoltajien kanssa ja sen perustana on ammatti-ihmisten ja vanhempien keskinäinen kasvatuskumppanuus.

Olette varmaan lapsenne kanssa asiakkaana kehitysvammaneuvolassa. Voitte kysyä neuvoa oman kuntanne käytännöistä ja suunnitelmista kehitysvammaneuvolasta tai oman kotikunnan kehitysvammapalveluista vastaavalta sosiaalityöntekijältä. Myös kehitysvammaisten kuntoutusohjaaja tai avohuollonohjaaja osaa neuvoa asiassa. Päivähoidossa olevan lapsen kuntoutussuunnitelmasta kannattaa kysyä lasta hoitavalta henkilöstöltä.

Lisää tietoa erilaisista suunnitelmista ja niihin liittyvästä lainsäädännöstä löytyy Verneristä: Kuntoutus,
Palvelusuunnitelma ja
Lapset/kuntoutus. On hyvä tutustua myös
Asiakkaan oikeudet -osioon.

Syksyn alun terveisin
Erja Pietiläinen
Erikoissuunnittelija
Kehitysvammaliitto