Eha2-oppilaan koulun vaihtaminen

Kysymys 

Miten menetellä kun kaupunki lopettaa eha2-oppilaan opetuksen ostopalvelun toisesta kunnasta, sopimuksen purku ja niinsanottu pakkosiirto lapselle jonka vuoksi lapsen etu kärsii, tätä mieltä on myös useampi opetuksesta vastaava henkilö nykyisessä koulussa. Mikä neuvoksi jotta opetus saisi jatkua nykyisellään? Emme halua vaihtaa koulua taantumisen pelossa.

Vastaus 

Kysyin asiaasi Kehitysvammaisten Tukiliiton juristilta Sirkka Sivulalta.

Sivulan mukaan on tärkeää ensinnäkin saada päätös siirrosta kirjallisena, koska silloin asiasta voi tarvittaessa valittaa koululautakuntaan (sivistyslautakuntaa).

Toiseksi on hyvä kerätä kaikki mahdolliset perustelut, miksi lapsenne olisi parempi jatkaa nykyisessä koulussa.

Tärkein peruste on ehdottomasti se, ettei uusi koulu pysty järjestämään EHA2- tasoista opetusta. (Onko asia näin?) Toiseksi on tärkeää perustella, miksi siirto on ongelmallista lapselle. Voitte esimerkiksi vedota kommukaation tai muihin mahdollisesti ilmeneviin ongelmiin.

Kannattaa kirjoittaa mahdollisimman konkreettisesti eli kuvailla esimerkiksi miten uskotte lapsenne taitojen heikkenevän uudessa koulussa.

Toimittakaa perustelunne koulutoimenjohtajalle. Mukaan voitte liittää myös muiden henkilöiden asiaanne tukevia kommentteja.

Ystävällisin terveisin Niina Sillanpää