Erityisen tuen päätöksen saaneen lapsen iltapäivätoiminta

Kysymys 

Onko erityisen tuen päätöksen saaneella lapsella subjektiivinen oikeus iltapäivätoimintaan ?

Vastaus 

Hei, 

Kiitos kysymyksestäsi!

Kun henkilölle on myönnetty aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa erityishuollon palveluna, hänellä on ko. palveluun subjektiivinen oikeus. Kunnalla on kuitenkin harkintavaltaa palvelun järjestämistavan osalta. Silloin kun kunta järjestää Perusopetuslain mukaista aamu/iltapäivätoimintaa, myös erityishuoltona myönnetty aamu- ja iltapäiväaikainen hoito- ja huolenpito voi olla luontevaa järjestää perusopetuslain mukaisen toiminnan yhteydessä, jos se on lapsen yksilöllisten tarpeiden ja edun mukaista. Jos kunta ei järjestä ko. toimintaa perusopetuslain nojalla, aamu-tai iltapäiväaikainen palvelu tulee järjestää jollain muulla tavalla, joka on henkilölle tosiasiassa soveltuva.

Ystävällisin terveisin,

Verneri.netin toimitus yhteistyössä Tukiliiton lakineuvonta

--------------------------------

Oliko Verneri.netin neuvonnasta sinulle hyötyä? Palautteesi on meille todella tärkeää!

Vastaa lyhyeen kyselyyn tästä linkistä!