Erityishuolto-ohjelman päivittäminen

Kysymys 

Poikani siirtynyt Helsingin kaupungin toimintakeskuksen asiakkaaksi elokuusta alkaen. Onko tämä syytä päivittää nyt/lisättävä erityishuolto-ohjelmaan? Ei ole oltu yhteydessä suuntaan tai toiseen sitten aloituksen. Onko palvelun aloittamista ylipäänsä pakko mainita siellä?

Vastaus 

Hei,

Erityishuolto-ohjelmaan kirjataan ne palvelut, jotka henkilö saa kehitysvammalain nojalla. Lähtökohtaisesti henkilön erityishuolto-ohjelma päivitetään, jos hänen käyttämissä palveluissa tulee muutoksia. Erityishuolto-ohjelmalla turvataan kehitysvammaisen henkilön oikeusturva sekä perusoikeuksien toteutuminen. On siis henkilön edun mukaista, että EHO päivitetään.

Tässä tilanteessa on hyvä ottaa yhteyttä kaupungin vammaispalvelujen sosiaalityöntekijään, jotta voitte varmistua siitä, että EHO on ajantasalla.

Ystävällisin terveisin,
Verneri.netin toimitus