Erityishuoltoa en ymmärrä

Kysymys 

Miten tuo EHO suunnitelma käytännössä liittyy kehitysvammaisuuteen? Eikö palvelusuunnitelma ole riittävä? Helsingissä on tehty maininta EHOsta mutta käytännössä se ei näy.

Vastaus 

Hei,

Kiitos kysymyksestäsi!

THLn sivuilla lukee seuraavasti Erityishuolto-ohjelman ja palvelusuunnitelman suhteesta:

"Palvelusuunnitelma on kokonaisesitys siitä avun, tuen ja palvelujen yhdistelmästä, mitä henkilö tarvitsee voidakseen elää mahdollisimman yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.

Kehitysvammaiselle henkilölle tehdään palvelusuunnitelman lisäksi erityishuolto-ohjelma. Erityishuolto-ohjelma on erillinen päätösasiakirja. Se ei ole suunnitelma vaan päätös."

Sosiaalihuoltolain mukaiseen palvelusuunnitelmaan kirjataan ne palvelut, jotka henkilö saa sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain mukaisina palveluina. 

Erityishuolto-ohjelmassa, eli EHOssa on kirjattuna kaikki ne palvelut, jotka henkilö saa kehitysvammalain nojalla. Nämä kehitysvammalain nojalla myönnettävät, erityishuoltona saadut palvelut ja niihin liittyvät kuljetukset ovat henkilölle ylläpitoa lukuun ottamatta maksuttomia.

Jos henkilöllä on erityishuollon tarvetta, hänelle on laadittava erityishuolto-ohjelma. Kehitysvammalain mukaan jokaiselle erityishuollon tarpeessa olevalle henkilölle tehdään erityishuolto-ohjelma. Erityishuolto-ohjelman laatiminen ei vaadi kuitenkaan kehitysvammadiagnoosia, vaan ratkaisevaa on erityishuollon tarve.

Erityishuolto-ohjelman hyväksyy erityishuollon johtoryhmä tai sen määräämä henkilö. Ohjelmaa tarkistetaan tarvittaessa ja se laaditaan yhteistyössä asianomaisen henkilön kanssa sekä hänen laillisen edustajansa kanssa. Ohjelmaan voi hakea muutosta aluehallintoviranomaiselta (AVIlta).

Eli käytännössä EHO näkyy siten, että EHOn mukaisena palvelu on käyttäjälleen maksuton.

Ystävällisin terveisin,

Verneri.netin toimitus

-------------

Oliko Verneri.netin neuvonnasta sinulle hyötyä? Palautteesi on meille todella tärkeää!

Vastaa lyhyeen kyselyyn tästä linkistä!