Erityiskoulu ei ottanut oppilaaksi

Kysymys 

Hei!

Lapsellamme on todettu laajoja oppimisen haasteita. Hänellä on erityisen tuen päätös ja pidennetty oppivelvollisuus.

Haimme lapselle tukijakson kautta oppilaspaikkaa Valteri-koulusta, koska lähikouluperiaate ei ole resurssipulan vuoksi toteutunut lähikoulussamme kunnolla. Hakijoina olivat lapsen vanhemmat ja lapsen lähikoulu lausunnollaan. Kaupunki puolsi hakemusta.

Valteri-koulu ei kuitenkaan myöntänyt oppilaspaikkaa lapsellemme, vaikka tukijakson loppupalaverissa Valterin edustajat katsoivat, että lapsi Valteri-koulupaikasta hyötyisi. Onko asialle mitään tehtävissä?

Vastaus 

Hei,

Kysymyksestä ei selviä, oletteko saaneet kielteisen lapsen oppilaaksiotosta, ja onko sitä perusteltu jotenkin.

Jos päätös on tullut, onko siihen liitetty muutoksenhakuosoitus? Jos näin on, muutoksenhakuosoituksen mukaisesti päätökseen voi hakea muutosta. Tällöin muutoksenhaussa kannattaa korostaa niitä seikkoja, joiden vuoksi te vanhemmat näette, että oppilaaksiotto Valteri-kouluun olisi perusteltu.

Oppilaaksiottopäätöksen tekemiseen viitataan esimerkiksi Valteri-koulun opetussuunnitelmissa (ks. kohta erityisestä tuesta). Koulun nettisivuilla ja opsissa myös korostetaan silti muun muassa sitä, että ensisijainen koulu on aina lähikoulu ja oppilaspaikka Valteri-koulussa on määräaikainen: Oppilaan mahdollisuutta siirtyä opiskelemaan omaan lähikouluun tarvittavin tukitoimin arvioidaan aina tietyin väliajoin uudestaan.

Teidän kannattaakin kysyä suoraan Valteri-koulusta kielteisen päätöksen perusteluita sekä sitä, onko mahdollisuutta vielä neuvotella asiasta ja tarvittaessa hakea muutosta päätökseen (siltä osin kuin nämä asiat eivät jo selviä mahdollisesti saamastanne päätöksestä).

Jos te ette saa Valteri-koulusta vastauksia kysymyksiin päätöksen tehneen henkilön ylemmältäkään taholta, tai epäilette päätöksen oikeellisuutta, niin voisitte siinä tapauksessa olla yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriöön, joka on tehnyt Valteri-koulun järjestämispäätöksen. Yhteyttä siellä voi ottaa esimerkiksi Kehitysvammaisten Tukiliiton entiseen puheenjohtajaan, opetusneuvos Jussi Pihkalaan.

Koska kyse on valtion koulusta eli julkisesta toiminnasta, toimintaan kohdistuu laadullisia vaatimuksia. Tällöin on noudatettava hallintolakia ja sen mukaisia hyvän hallinnon perusteita: kouluun hakevia on esimerkiksi kohdeltava tasapuolisesti, ja esitettyihin asiallisiin kysymyksiin muun muassa oppilaaksiotosta ja sen perusteista tulee asianmukaisesti vastata. Koulun on siis toimittava edellä mainitun mukaisesti, vaikkei varsinaista muutoksenhakuoikeutta päätökseen jostain syystä olisi.

Jos päätös ei muutu, eli oppilas ei lopulta pääsisi Valteri-koulun oppilaaksi, niin tällöin on tärkeää yhdessä kotikunnan ja Valteri-koulun asiantuntijoiden kanssa miettiä oman kunnan kouluun sellaiset tukitoimet ja muut ratkaisut, että perusopetuslain mukainen perusopetus toteutuu siellä asianmukaisesti.

Ystävällisin terveisin,

Tanja Salisma, lakimies, Tukiliitto &
Verneri.net toimitus