Erityisopetuksesta

Kysymys 

1) Kun harjaantumisopetuksessa oleva sairastuu niin, että lääkärin määräyksellä kouluun ei voi mennä (infektiovaaran vuoksi) vaan opetus tulee järjestää kotona, riittääkö opetukseksi tunti viikossa? Voiko kunta vedota määrärahoihin? Onko maksajana koulu- vai sosiaalitoimi?2)Kysyisin myös, onko erityislasten esiopetuksesta olemassa mitään "pätevyysvaatimuksia"? Down-lapsemme on päiväkodin 3-5-vuotiaiden ryhmässä, missä henkilökunta on kaikki lastenhoitajia (+ryhmäavustaja). Ryhmässä on muitakin erityislapsia. Päivä on sekä esiopetusta että päivähoitoa. Sinänsä henkilökunta on kokenutta ja mukavaa, mutta mielestäni lastentarhanopettajilla voisi olla enemmän annettavaa. Toteutuuko oikeus oppimiseen riittävällä tavalla?

Vastaus 

Kysymykseesi vastasi opetushallituksen ylitarkastaja Pirkko Virtanen.

Kun oppivelvollinen lapsi sairastaa, koulun tulee huolehtia siitä, että lapsi voi vanhempien avulla opiskella sen verran, mitä sairaudeltaan kykenee ja antaa läksyt ja kotitehtävät.

Koulu voi määrätä lapsen oman tai muun opettajan käymään kotona antamaan tunnin tai pari viikossa, ohjaamassa vanhempia lapsen opiskelussa, kertomassa läksyistä ja antamaan mahdolliset kotitehtävät. Ainakin ne pitää saada esim. puhelimessa. Käyntien tuntimäärä on aina pieni, vain nämä luetellut toiminnot kattava, sillä opetuksen järjestäjä ei voi antaa opettajaa oppilaan koko koulupäivän ajaksi missään kunnassa eikä se ole tarkoituskaan sairastavan lapsen kohdalla. Määränä on käytännössä - säädöksiä tästä ei ole - pitkään sairastaneiden lasten kohdalla noin 1 - 3 tuntia viikossa tai kahdessa viikossa tai harvemminkin, ja tietysti sen mukaan, mikä on soveliasta lapsen sairauden suhteen. Määrästä koulu ja vanhemmat sopivat keskenään kuten myös käyntien ajankohdasta. Ensisijassa lapsen pitää saada sairastaa, tervehtyä ja koota voimia ilman liian kovia opetusrasitteita sairauden aikana. Niin tehdään mm. sairaalakouluissa. Opetusta annetaan sen mukaan, miten lapsen peruskunto sen mahdollistaa.

Koska lapsellanne on HOJKS ja siihen asetetut yksilölliset tavoitteet ja lupa edetä juuri siinä tahdissa kuin lapsi kykenee, sairauden aikainen eteneminen ei periaatteessa haittaa opiskelua, kun se muutenkin tehdään lapsen ikäkauden ja edellytysten ja etenemistahdin mukaan. Kun lapsi palaa kouluun, hän voi saada tukiopetusta lyhyisiin eli väliaikaisiin oppimisvakeuksiin ja pysyviin osa-aikaista erityisopetusta silloinkin, kun on pysyvästi erityisopetuksen pienryhmässä.

Toiseen kysymykseesi vastasi Stakes erityiskasvatustiimin Laatu -projektin projektipäällikkö Risto Ruokonen. Kun lapsi on esiopetuksessa ja päivähoidossa, ei esiopetukseen ole henkilökunnalle eri pätevyysvaatimuksia kuin pelkässä päivähoitotoiminnassa. Siitä määrätään, että seitsemää lasta (yli kolmivuotiaita) kohden on oltava yksi vähintään lastentarhanopettajan pätevyyden omaava henkilö. Tämä on kirjattu myös lakiin.

Ystävällisin terveisin
Niina Sillanpää