Erot Kelan hoitotukien myöntämisessä

Kysymys 

Miksi Kelalta anottavien hoitotukien myöntämisessä on niin suuria eroja eri paikkakunnilla. Toisessa kunnassa saa ja toisessa ei, vaikka samantasoisesta kehitysvammaisesta olisi kyse. Esim. Down - lasten kohdalla tuntuu vaihtelua olevan. Ei kai tämän pitäisi olla paikkakuntakohtaista eikä asettaa eriarvoiseen asemaan perheitä. Kysyn myös miksi ajat, joille hoitotuet myönnetään, vaihtelevat paikkakunnasta riippuen. Paikkakunta A myöntää esim. Down -lapselle jopa 16 -vuotiaaksi asti hoitotukea, kun taas paikkakunta B vaikkapa vuodeksi kerrallaan! Hakuruljanssikin riippuu siis asumiskunnasta. (Vertaan tässä mahdollisimman "samanlaisia" kehitysvammaisia keskenään, samoine hoitotarpeineen jne.)Ovatko Kelan piireissä lääkärit näin eriäviä mielipiteiltään hoitotuen myöntämisessä? Kyllä käytäntöä pitäisi yhtenäistää jollakin tavoin, ettei tuen saaminen riippuisi asuinpaikkakunnasta.

Vastaus 

Kysymykseenne vastasi Kelan johtava lääkäri Raili Pirttimäki

Lapsen hoitotukea ei myönnetä pelkästään diagnoosin perusteella, vaan yksilöllisesti ratkaistaan kukin hakemus sen mukaan, miten paljon sairaudesta aiheutuu hoidon ja kuntoutuksen tarvetta. Ne vaikuttavat siihen paljonko perheelle tulee ylimääräistä rasitusta, joko taloudellista tai muuta rasitusta. Rasituksen tulee ylittää ei-vammaisen vastaavanikäisen lapsen hoidosta aiheutuva rasitus.

Yhdenmukaisen ratkaisukäytännön tueksi Kela on laatinut lapsen hoitotukiohjeet, joissa yleisten ohjeiden lisäksi on käsitelty myös rasituksen aiheutumista ja siis hoitotukea joissakin sairausryhmissä. Kelassa seurataan hoitokäytäntöjen kehitystä ja tarvittaessa ohjeita ajanmukaistetaan. Palute on tervetullutta, jos selviä systemaattisia epäkohtia todetaan. Jokainen etuusratkaisu on kuitenkin yksilöllinen kokonaisarvioon perustuva harkinnanvarainen päätös, josta on valitusoikeus ensin tarkastuslautakuntaan ja sen antamasta päätöksestä edelleen vakuutusoikeuteen.

Ystävällisin terveisin, Niina Sillanpää