IMO

Kysymys 

Hei. Meillä työpaikalla ollaan kovasti mietitty sängyn laitojen ja laskua nostamista IMO:jen osalta, että jos ei ole terveydenhuolto alalta koulutusta kuten minulla. Olen siis ensimmäinen vuoden sairaanhoitajaopiskelija ja minulla ei ole terveydenhuoltoalan tutkintoa. Onko näin, että en saa nostaa tai laskea laitoja ollenkaan? Olen töissä kehitysvammaisten yksikössä.

Ystävällisin terveisin
Sairaanhoitaja opiskelija

Vastaus 

Hei,

Kiitos kysymyksestäsi.

Opiskelija ei ole vielä sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö, mutta opiskelijoita koskevia säännöksiä on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) ja asetuksessa
(564/1994) sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (817/2015). Säännökset eroavat siis jossain määrin toisistaan riippuen siitä, onko kyse terveydenhuollon vai sosiaalihuollon opiskelijasta ja siitä, mihin ammattiin opiskelija on opiskelemassa. 

Olet opiskelemassa sairaanhoitajaksi. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 2 §:ssä säädetään, että laillistetun ammattihenkilön tehtävissä voi toimia tilapäisesti myös kyseiseen ammattiin opiskeleva kyseistä ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena.

Työnantajalla on vastuu siitä, että rajoitustoimenpiteiden käyttöön osallistuvat vain sellaiset henkilöt, joilla on tehtävään riittävät ammatilliset valmiudet. Opiskelijoiden kohdalla on arvioitava tarkkaan, riittääkö opiskelijan ammattitaito rajoitustoimenpiteeseen osallistumiseen. Rajoitustoimenpiteiden käyttö ei voi olla myöskään yksin opiskelijoiden vastuulla eli tarvitaan ammattihenkilöiden ohjausta ja valvontaa. Tilapäisesti sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä toimivaan opiskelijaan sovelletaan ammattihenkilöitä koskevia säännöksiä, joten heille voi tulla myös esimerkiksi seuraamuksia virheellisestä menettelystä.

Eli opiskelija voi nostaa sängynlaitoja kun yllä mainitut ehdot täyttyvät.

ystävällisin terveisin,
Verneri.netin toimitus

--------------------------------

Oliko Verneri.netin neuvonnasta sinulle hyötyä? Palautteesi on meille todella tärkeää!

Vastaa lyhyeen kyselyyn tästä linkistä!