Itsemääräämisoikeuden toteutuminen palveluasumisessa

Kysymys 

Tehostetun palveluasumisen yksikössä on sovitut yhteiset ruokailuajat. Talon keittiössä keittäjä valmistaa kaikille tarjottavan ruuan. Ruokailu tapahtuu yhteisessä ruokasalissa. Aamiainen on tarjolla 7.30-8.30, lounas 11.00-11.30, päiväkahvi 13.30-14.00, päivällinen 16.00-16.30, iltapala liukuvasti. Täyttyykö asukkaan itsemäärämisoikeus, jos ruokaa tarjotaan kyseisinä aikoina ja muulloin sopimuksen mukaan, esim. harrastusten vuoksi. Ongelmana on nyt, että asukas voi tulla aamiaiselle vasta lounasaikaan ja lounaalle päiväkahvin aikaan, vaikka ei ole muuta syytä, kuin, että haluaa nukkua pitkään.

Vastaus 

Itsemääräämisoikeus palveluasumisessa ei tarkoita sitä, että asukas voi edellyttää palveluntuottajalta taipumista kaikkiin omiin aikatauluihinsa. On kyettävä puolin ja toisin toimiviin kompromisseihin, jossa molemmat osapuolet ottavat huomioon toistensa tarpeet. Tarvitaan sellaista asennoitumista, että molemmat tahot ottavat toiminnassaan huomioon toistensa tarpeet, eivät vain omaa näkökulmaansa.

Pyrkikää keskustelun kautta yhteisymmärrykseen asiakkaan kanssa ruokailujen aikataulusta. Esimerkiksi asiakas ei voi olettaa, että herättyään keskellä päivää, saa hän samanlaisen aamupalan kuin aamuisin on tarjolla. Voidaan sopia millainen tämä myöhäinen aamupala on tai tarvitaanko sitä ollenkaan, jos herääkin kovin lähellä lounasaikaa. Asukasta voidaan siis vastuuttaa omasta käytännöistään ja siitä, mitä se tarkoittaa järkevyyden nimissä.

Asukkaan kanssa voidaan keskustella aterioiden hinnoista ja selventää hänen kanssaan mitkä ateriat hän syö ja mitä ei. Vaihtoehtoja on varmaan monia, kun vaan niitä tarkastellaan avoimin mielin. On ymmärrettävää, että pelisääntöjä täytyy olla, mutta palvelun tuottajan tulee tarkastella toimintatapojaan niiden laatimisessa. Kompromisseihin ja kumpaakin osapuolta tyydyttäviin ratkaisuihin päästään, kun on tahtoa ja halua yrittää.

Itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan kun asukas otetaan mukaan suunnittelemaan yhteisiä pelisääntöjä. Kun kaikille yhteisistä pelisäännöistä on sovittu, yksittäistä asukasta autetaan pohtimaan mitä tämä sovittu pelisääntö tarkoittaa hänen kohdallaan ja elämäntavoillaan.

Ystävällisin terveisin,
Verneri.netin toimitus