Itsemääräämisoikeus ja asiakkaan rajoituspäätös

Kysymys 

Hei,

Jos potilas tulee sairaalaan jostain asumisyksiköstä tai hoivakodista ja hänelle on tehty rajoituspäätös sängynlaidoista (rajoittavien välineiden tai asusteiden käyttö päivittäisissä toiminnoissa) omassa hoitopaikassa niin päteekö tämä sama rajoite myös sairaalassa vai joudutaanko sairaalassa tekemään uusi päätös?

Vastaus 

Hei,

Erityishuoltolain nojalla tehdyt rajoittamispäätökset voidaan toimeenpanna vain erityishuollon palveluissa lain edellyttämällä tavalla.

Valmisteilla oleva Asiakas- ja potilaslaki aikanaan voimaan tullessaan tulee koskemaan koko sosiaali- ja terveydenhuollon kenttää.

Ystävällisin terveisin,
Outi Raunetvuo, kouluttaja
Kehitysvammaliitto