Kaksi koulukypsyystestiä

Kysymys 

Minulla on kaksi koulukypsyystestiä lapsestani, toisessa lapseni on lievästi kehitysvammainen ja uudessa tuloksena valmis ekaluokalle. Kumpaa pitäisi uskoa?

Vastaus 

Testien tulokset ovat aina tulkinnallisia. Niiden tulokseen vaikuttavat monet asiat, esimerkiksi testattavan ja testaajan välinen vuorovaikutus, ilmapiiri tai vireystila.

Psykologi Marjatta Vesterin mukaan testitulosten erilaisuuteen voivat vaikuttaa monet seikat; kuinka pitkä aika testausten välillä oli, olivatko testitilanteet erilaiset, tehtiinkö tutkimukset samassa vai eri paikassa, oliko tutkija sama henkilö. Jos paikka ja tutkija ovat lapselle vieraita, se voi aiheuttaa lapsessa jännittämistä, joka saattaa vaikuttaa tulokseen. Samoin se, miten lapsi keskittyi tilanteeseen. Lapsen kehityksessä voi myös tapahtua harppauksia.

Yleensä kykyprofiilikin vaihtelee eri osaamisen alueilla.

Neuvottelemalla testaajan ja koulupsykologin kanssa sekä lasta päivähoidossa opettaneiden kanssa löytyy oikea päätös varmasti.

Parhain terveisin, Heli Hyttinen