Kehitysvamma ja itsepäisyys

Kysymys 

Miten järjestetään lievästi kehitysvammaisen, mutta äärimmäisen itsepäisen henkilön asiat, kun hän muuttaa pois kotoa?

Asia huolestuttaa, koska läheiseni ei halua ottaa minkäänlaisia neuvoja tai ohjeita vastaan keneltäkään, vaan haluaa tehdä kaiken oman päänsä mukaan. Olipa kyse säänmukaisesta vaatetuksesta tai matematiikan läksyistä, niin hän ei suostu kuuntelemaan annettuja ohjeita, vaikka ne annettaisiin täysin ystävällisestä hengessä. Ja pienestäkin vihjeestä tai muistutuksesta (esim. "Otithan sateenvarjon mukaasi?") tulee vastaukseksi vain huutoa ja kiroilua.

Vastaus 

Hei,

Kehitysvammaisille on toisinaan melko tavallista kokea tarvetta vastustaa läheisten ohjeita ja neuvoja varsinkin määrätyissä elämänvaiheissa. Itsenäistymisen vaihe on yksi sellainen. On myös huomattava, että pari-kolmekymppinen kehitysvammainen voi vielä elää myöhässä vaihetta, joka normaalisti koetaan noin 15v iässä – kapinoidaan kaikkea ja kaikkia vastaan.

Kipuilu voi johtua monesta tekijästä, joihin ei voi antaa suoralla kädellä vastausta. Henkilö voi esimerkiksi kokea tulevan muuton stressaavaksi ja potea siihen liittyvää ahdistusta. Myös muut hänen mieltään painavat asiat voivat esiintyä tällaisena kipuiluna.

Itsenäistymisestä  ja siihen liittyvistä asioista on syytä kuitenkin keskustella. Keskustelun alkuun saaattamiseksi voi olla viisasta etsiä jokin muu taho kuin läheinen, jos vuorovaikutus on nyt tällä hetkellä hankalaa heidän kesken. Onko hänellä ketään luottohenkilöä / tukihenkilöä, jonka kanssa keskustelu olisi neutraalimpaa? Ulkopuolista keskusteluapua elämään liittyviin kysymyksiin voi myös tiedustella sosiaalityöntekijältä, jolle muutenkin kuuluu vastuu palvelusuunnittelusta.

On erittäin tärkeää, ettei kehitysvammaista jätetä päätöksenteon ulkopuolelle tai että asioita jätetään käsittelemättä sen takia, että keskustelu kotona ei nyt tällä hetkellä suju. Kaikissa arjen tilanteissa on hyvä muistaa, että myös kehitysvammaisella henkilöllä on oikeus tehdä itsenäisiä päätöksiä, vaikka ne eivät olisikaan aina niin viisaita.

Kehitysvammalain mukaan henkilön elämäntilanteen muuttuessa on hänen palvelusuunnitelmansa päivitettävä. Henkilön itsenäistä elämää tukevia palveluita on mahdollista kartoittaa tämän palvelusuunnitelman päivittämisen yhteydessä. Alueen sosiaalityöntekijältä voi tiedustella esimerkiksi sitä, onko alueella tarjolla muuttovalmennusta. Muuttovalmennuksessa muuttoon liittyviä asioita voidaan käydä läpi yhdessä henkilön itsensä kuin myös läheisten kanssa.

Ystävällisin terveisin,
Verneri.netin toimitus