Kehitysvammainen lapsi päiväkodissa

Kysymys 

Poikamme on nyt 7kk ikäinen ja on aloittamassa päiväkodin vuoden ikäisenä. Hänellä todettiin syntyessä Downin syndrooma mutta sydänvikaa lukuunottamatta mitään muita liitännäissairauksia ei ole vielä ilmennyt. Sydänvika ei vaikuta arkeen ja poika liikkuu ja ottaa kontaktia ikäänsä nähden normaalisti. Meille kuitenkin sanottiin että down lapsen kuntoutus on aina kuntouttavaa toimintaa eli ilmaista meille. Kunnan varhaiskasvatusvastaava kuitenkin sanoisi että lapsi tulisi sijoittaa kunnan omaan päiväkotiin jolloin lapsi ei pääsisi siskonsa kanssa samaan yksityiseen kotiin, johon kunta kuitenkin meille myöntää palvelusetelin aiemmalle lapselle. He perustelivat sen sillä että eivät ala maksamaan henkilökohtaista avustajaa kyseiseen paikkaan. Lapsemme kuitenkin kehittyy ja mietimme että tuleeko edes tarvitsemaan/saamaan henkilökohtaista avustajaa vielä päiväkoti iässä, mutta voiko kunta silti määrätä meille päiväkodin mihin täytyy mennä?

Vastaus 

Hei,

Ymmärsin viestin perusteella, että päivähoitoa, eli nykytermein varhaiskasvatusta, järjestetään lapselle kehitysvammalain nojalla kuntouttavana varhaiskasvatuksena. Kyseessä on tällöin maksuton erityishuollon palvelu. Vaikka henkilöllä on ns. subjektiivinen oikeus EHO:on (erityishuolto-ohjelmaan) kirjattuihin palveluihin, erityishuoltoa järjestävällä kunnalla tai kuntayhtymällä on harkintavaltaa määritellä se, miten se palvelun järjestää. Voi toki olla niin, että palvelun järjestämistapaa on EHO:ssa linjattu tarkemmin kuin pelkällä kirjauksella esimerkiksi siitä, että lapsi on oikeutettu tiettyyn palveluun.

Kunnan/kuntayhtymän harkintavallasta huolimatta erityishuollon palveluiden on kuitenkin oltava asiakkaalle sopivia ja hänen etunsa mukaisia myös perheen kokonaistilanne huomioon ottaen. Lapsia koskevien päätösten tulee ensisijassa perustua lapsen etuun, ja tätä edellyttävät myös YK:n vammaissopimus (7(2) artikla) ja lapsen oikeuksien sopimus (3(1) artikla). Kunnalla on siis mahdollisuus päättää siitä, missä kuntouttavaa varhaiskasvatusta järjestetään, mutta järjestämistavan on tosiasiassa oltava lapselle tosiasiassa sopiva hänen yksilölliset tarpeensa ja perheen kokonaistilanne huomioon ottaen.

EHO:on voisi siis hakea täydennystä kuntouttavan päivähoidon järjestämispaikan osalta niin, että palvelu järjestettäisiin ensisijaisesti samassa päiväkodissa siskon kanssa. Hakemuksessa tulisi pyrkiä perustelemaan, miksi tämä järjestämistapa olisi lapsen edun mukainen. Päätökseen voi sitten tarvittaessa hakea muutosta vaatimalla ensin oikaisua aluehallintovirastolta ja tarvittaessa valittamalla hallinto-oikeuteen.

Ystävällisin terveisin,

Saara Kokko
Lakimies (oikeusnotaari)
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry