Kehitysvammainen vuokralaisena

Kysymys 

Tarvitseeko vaikeasti kehitysvammaisella olla virallinen edunvalvoja vuokrasopimuksen tekoon asumisyksikköön? Raha-asiat hoitanut sisko joka ei ole virallinen edunvalvoja.

Vastaus 

Hei,

Nykyisin asumispalvelut ja asuminen ovat eriteltynä toisistaan, eli asuminen perustuu normaaliin asunnon omistajan ja vuokralaisen väliseen vuokrasuhteeseen.

Pääsääntönä kehitysvammaisten henkilöiden asumisessa on siis se, että vuokrasopimuksen asumisyksikössä sijaitsevasta asunnosta tekee vuokralainen eli asukas itse, mutta jos katsotaan, että hän ei kykene riittävästi ymmärtämään asiaa voidakseen pätevästi sitoutua sopimukseen ja vastata sen mukaisista velvoitteista (eli ei ole tilanteessa oikeustoimikelpoinen), niin silloin oletettavasti edellytetään edunvalvontaa.

Eli henkilölle olisi varmastikin hyvä hakea edunvalvojaa. Edunvalvoja voi olla myös lähiomainen.

Lisää edunvalvonnasta löydät maistaraatin sivuilta.

https://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/holhoustoimi/

Ystävällisin terveisin,
Tanja Salisma, Lakimies, Kehitysvammaisten tukiliitto &
Verneri.net toimitus