Kehitysvammaiselle lapselle hoitaja kotiin

Kysymys 

Lapselle on myönnetty kuntouttava päivähoito maksutta. Kyseessä on infektioherkkä lapsi ja nyt vielä koronatilanne päällä. Onko lapselle mahdollista saada hoitaja kotiin ilman kuluja perheelle? Kotona hoitaminen mahdollistaisi myös yksilöllisemmän rytmin kuin kunnallinen päivähoito.

Vastaus 

Hei,

Tapauksessa lapselle on siis ilmeisesti myönnetty kuntouttavaa päivähoitoa kehitysvammalain nojalla, jolloin myönnetyssä palvelussa on kyse erityishuollosta. Kuntouttavan päivähoidon muodossa myönnettyä erityishuoltoa on lain mukaan mahdollista järjestää myös kotiin, koska kehitysvammalain 2 § tarkoittamia palveluita, esimerkiksi yksilöllistä hoitoa ja muuta huolenpitoa sekä kuntoutusta, on sosiaalihuoltolain 1 §:n mukaisesti järjestettävä tarpeenmukaisina, ja myös oikeuskäytännössä on moneen kertaan vahvistettu, että palvelut tulee järjestää sellaisella tavalla, että asiakas voi niitä tosiasiallisesti käyttää.

Ongelmaksi voi muodostua kunnan tosiasiallinen kyky järjestää ryhmämuotoisten palvelujen sijasta edellä kuvatun kaltaista yksilöllistä palvelua kaikille sellaisille erityishuollon asiakkaille, jotka tarvitsisivat yksilöllistä hoitoa kotona epidemian kiihtyessä. Samankaltaisia ongelmia ilmeni viime kevään aikana muun muassa työ- ja päivätoiminnan järjestämisen yhteydessä: vammaisten henkilöiden oli käytännössä hyvin vaikeaa saada korvaavaa yksilöllistä palvelua, kun työ- ja päivätoimintapaikkoja määrättiin suljettavaksi, vaikka ihmisillä oli yhä oikeus kyseiseen lakisääteiseen palveluun.

Yhteenvetona voidaan todeta, että oikeus saada palvelua kotiin on lain mukaan olemassa, ja siihen voi ilman muuta vedota. On kuitenkin mahdollista, että oikeutta palveluun joutuu hakemaan muutoksenhaun kautta.

Ystävällisin terveisin,

Saara Kokko
Lakimies (oikeusnotaari)
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry