Kehitysvammaisen äidin vanhemmuuden tukeminen

Kysymys 

Hei.

Asiakkaanamme on sosiaalihuollon perhetyössä lievästi kehitysvammainen äiti. Onko Espoossa jotain erityistä tms. tukimuotoa, joka voisi olla meidän palvelumme jälkeen tämän perheen tukimuoto? Lapsi on alle 1 v ja lapsen isälläkin oppimisen erityisen vaikeuksia.

Vastaus 

Hei,

Myös kehitysvammalain nojalla myönnettävät, välttämättömät asumisen palvelut ovat sellaisia, jotka auttavat koko perheen hyvinvointia. Tällaisia voivat olla omaan kotiin tuotavat asumisen palvelut - ne voidaan nähdä tällaisessa tapauksessa välttämättömiksi palveluiksi sillä vanhemmat tarvitsevat asumisessaan tukea nyt kun heillä on myös lapsi hoidettavana.

Perheen jaksamista kannattaa tukea palvelukokonaisuudella, joista osa on vammaispalveluina myönnettyjä, osa sosiaalityön perhepalveluina myönnettyjä. Perheen hyvinvoinnin kannalta olisikin tärkeää tehdä yhteistyötä perheen, perhetyön ja vammaistyön välillä, jotta tarvittavat palvelut voidaan kartoittaa.

Tärkeää olisikin aivan ensimäisenä laatia/päivittää vanhemmille asiakassuunnitelma ja ottaa tähän mukaan myös perhetyön työntekijät mukaan. Viestissänne ei selviä, onko kenellekään perheenjäsenistä tehty vammaispalvelun asiakassuunnitelmaa.

Ystävällisin terveisin,
Verneri.netin toimitus