Kehitysvammaisen asiakkaan tilanteen tarkistaminen

Kysymys 

Kuinka usein vähintään kunnan sosiaalityöntekijän on tavattava kehitysvammainen asiakas, joka kuuluu erityishuoltolain piiriin? Jos esim. vammaiselle haetaan uutta palvelua kunnalta, onko tällöin järjestettävä tapaaminen/keskustelu asiakkaan tilanteen selvittämiseksi vai voiko kunta tehdä päätöksen asiakasta tai häntä edustavaa tahoa kuulematta?

Vastaus 

Hei,

Palvelusuunnittelu on erittäin tärkeä osa palvelujen ja tukitoimien järjestämisen kokonaisuutta. Tähän suunnitteluun osallistuu sosiaalityöntekijä yhdessä asiakkaan ja hänen toivomiensa tahojen kanssa. Suunnitetteluprosessissa he käyvät läpi asiakkaan elämäntilanteen sekä hänen tarvitemansa avun ja tuen. Tämä kirjataan asiakassuunnitelmaksi, jota myös palvelusuunnitelmaksi kutsutaan.

Sosiaalihuollon asiakaslaki velvoittaa viranomaisia tekemään palvelusuunnitelman, jollei kysymyksessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta. Vammansa johdosta mahdollisesti palveluja ja tukitoimia tarvitsevalla henkilöllä on lakiin perustuva oikeus saada itseään koskeva asiakassuunniltema laadituksi, eikä kunta pääsääntöisesti voi kieltäytyä suunnitelman laatimisesta. Eli JOS asiakkaan palvelutarve muuttuu, täytyy palvelusuunnitelmaa päivittää. Siihen asiakkaalla on oikeus, eikä kunta voi tätä tapaamista evätä. 

Kehitysvammaiset henkilöt saavat elämälle välttämättömät palvelut usein erityishuoltolain mukaisina. Tällöin erityishuoltolain nojalla myönnettävät palvelut kirjataan henkilön erityishuolto-ohjelmaan, eli EHO:n. EHO on mahdollisuuksien mukaan laadittava yhteistyössä henkilön itsensä ja hänen edunvalvojansa tai hänen palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvan omaisen tai muun läheisen sekä sosiaalilautakunnan kanssa. EHO on tarkistettava aina tarpeen mukaan. 

Nyt kysymyksessä ei selvinnyt, onko asiakassuunnitelmassa tai EHO:ssa kirjattuna jo aikaisemmassa asiakastapaamisessa kartoitettu kyseinen palvelutarve. Jos näin on, ei uutta tapaamista tarvita, vaan palvelua voidaan hakea. Jos asiakassuunniltemaa ei ole päivitetty, on silloin tapaaminen varmasti paikallaan.

Vaikka asiakassuunnitelmassa tai EHO:ssa on kirjattuna palvelut, joita henkilö tarvitsee, täytyy näitä palveluita vielä hakea erikseen.

Ystävällisin terveisin,
Verneri.netin toimitus

-------------

Oliko Verneri.netin neuvonnasta sinulle hyötyä? Palautteesi on meille todella tärkeää!

Vastaa lyhyeen kyselyyn tästä linkistä!