Kehitysvammaisen asioiden hoito valtakirjalla

Kysymys 

Voiko kehitysvammaisen henkilön virasto- ja pankki-asioita hoitaa toinen henkilö pelkällä kirjallisella valtakirjalla?

Miten varmistetaan, että kehitysvammainen valtuuttaja ymmärtää valtakirjan sisällön?

Millaisia asioita on ylipäänsä mahdollista hoitaa valtakirjalla, kun valtuuttaja on kehitysvammainen, ja millaisia asioita valtakirjalla ei voi hoitaa?

Vastaus 

Hei,
Ennen näin toimittiin yleisesti. Ongelmia syntyy juuri siinä, mihin kirjoittaja viittasi: Miten todentaa se, että valtuuttaja ymmärtää mihin antaa valtuutuksen.

Korrektimpaa on tänäpäivänä hankkia kehitysvammaisille edunvalvoja joka voi olla myös läheinen. Tällöin on ensisijaisesti kyseessä taloudellinen edunvalvonta, mutta myös tarvittaessa laajennettu edunvalvonta. Silloin edunvalvonta voi koskea myös terveydenhuollon päätöksiä. Milloinkaan edunvalvonta ei kuitenkaan tarkoita edunvalvottavan itsemääräämisoikeuden menetystä tai siirtymistä edunvalvojan "taskuun"
ko. asioissa vaan koko ajan on toimittava yhteistyössä kehitysvammaisen henkilön kanssa.

Edunvalvonta on järkevä ratkaisu silloin, mikäli henkilö tarvitsee apua esim. rahaan liittyvien ratkaisujen kanssa. Kun kehitysvammainen henkilö on laillisen edunvalvonnan piirissä se suojelee häntä esim. puhelinmyynnin ja osamaksukauppojen yhteydessä siten, että myyjän vastuulla on tarkistaa ostajan oikeus tehdä esim. osamaksukauppaa. Näin mahdolliset ristiriitatilanteet päätyvät myyjän tappioksi, koska hän ei ole selvittänyt ostajan oikeutta tehdä osamaksusopimusta.

Edunvalvonnan tarpeen arviointi tulee eteen viimeistään silloin kun henkilö tulee täysi-ikäiseksi ja tarvitsee mahdollisesti paljonkin apua taloudellisten asioiden hoitamisessa.
Kehitysvammaisten henkilöiden kanssa valtakirjalla toimimista ei voitane juurikaan suositella enää nykyaikana paitsi jos kyseessä on esimerkiksi lievästi kehitysvammainen henkilö, joka täysin varmuudella ymmärtää, mistä tilanteessa on kysymys ja toimiminen on kertaluontoista (kuten paketin noutamiseen postista verrattavaa).

Edunvalvontaa varten löytyy ohjeet maistraatin sivuilta.

Ystävällisin terveisin,
Outi Raunetvuo,
Kouluttaja, Kehitysvammaliitto