Kehitysvammaisen henkilön autohaaveet

Kysymys 

Miten tulee toimia, jos kehitysvammainen nuori mies haaveilee ajokortin hankkimisesta ja auton ostamisesta, mutta näiden haaveiden toteutuminen ei ole mahdollista? Taustalla on mm. vaikeahoitoinen epilepsia ja ongelmia hienomotoriikassa.

Vastaus 

Hei,
Kaikilla meillä on haaveita, joiden toteutuminen ei välttämättä ole mahdollista. Jokainen ihminen haaveilee jostakin sellaisesta, mikä konkretisoituu vain harvoin todeksi. Haaveilu kuuluu siis kaikille ja haaveita ei pidä torpata suoralta kädeltä.

Vaikeahoitoinen epilepsia on todennäköisesti este ajokortin hankkimiselle, mutta itsessään kehitysvammaisuus ei ole varsinaisesti este ajokortin saamiselle; Viime kädessä lääkäri tekee päätöksen ajokyvystä. Antaa siis lääkärin tehdä asiasta päätös. Ajokortin hankkimista varten on käytävä joka tapauksessä lääkärissä. Päätös voi myös konkretisoida tilannetta henkilölle.

Joskus asioiden selittämiseen tarvitaan kommunikoinnin apuvälineitä kuten tukikuvia. Tukikuvat voivat auttaa asioiden ymmärtämisessä.
Kehitysvammaliiton Papunet on erikoistunut kommunikoinnin tukemisen työkaluissa. Käykää tutustumassa:
http://papunet.net/

On joka tapaksessa tärkeää että henkilö saa olla mukana häntä kiinnostavissa asiossa. Mahdollinen ajokortin evääminen voi olla kova paikka ja teidän olisikin hyvä pohtia sopivia, auton ajamista korvaavia toimintoja. Pääseekö henkilö autoajeluille ja vaikkapa auton korjaushommiin jonkun lähihenkilön kanssa. Voisiko henkilölle tilata vaikka autolehden? Tällaiset asiat voisivat tuoda iloa hänen elämäänsä ja auttaa henkilöä pääsemään yli auton ajamisen haaveesta.

Ystävällisin terveisin,
Verneri.netin toimitus