Kehitysvammaisen henkilön omaisuus, rikosoikeudellinen asema

Kysymys 

Voiko kehitysvammainen henkilö äänestää?Jos kehitysvammainen omistaa kiinteää omaisuutta, kuka sitä hoitaa ja miten? Voiko hän itse määrätä, kuka hänet perii?Jos kehitysvammainen henkilö tekee rikoksen, mikä on hänen rikosoikeudellinen asemansa?

Vastaus 

Hei

Kysyin esille nostamiasi asioita sosiaalijuristi Kirsi Mäkiseltä Kehitysvammaisten Tukliliitosta.

Hänen mukaansa kehitysvammaisen testamentintekokelpoisuutta ja siis perinnöstä määräämistä arvioitaessa on mietittävä sitä, miten vaikeasta kehitysvammaisuudesta on kysymys. Samoin on mietittävä, mikä on vamman merkitys testamentintekokelpoisuuteen, erityistä painoarvoa on pantava kehitysvammahoitoon erikoistuneiden lääkärien lausunnoille. Erityisesti näin on tehtävä, jos testamentin todistajina toimineiden maallikoiden käsitys poikkeaa erikoislääkärien käsityksestä. Korkein oikeus on antanut vuonna 1991 ennakkopäätöksen, jossa henkilö oli älylliseltä suorituskyvyltään 7-8-vuotiaan lapsen tasolla. Häneltä katsottiin puuttuneen kyky itsenäiseen tahdonmuodostukseen. Eli testamentintekokelpoisuus tulee arvioida aina tapauskohtaisesti.

Jos kehitysvammainen henkilö omistaa kiinteää omaisuutta, yleensä raha-asioita ja taloudellisia asioita hoitaa edunvalvoja. Jos itse ymmärtää asian eikä sen suhteen ole edunvalvontaa vailla, niin voi toki itse hallita ja hoitaa. Tällainen tilanne olisi tosin melko harvinainen.

Kirsi Mäkisen käsityksen mukaan kehitysvammaisen henkilön rikosoikeudellinen asema ei sinänsä poikkea kenestäkään muusta. Tuomioistuimen arvioitavaksi tulee sitten se, kuinka täydessä ymmärryksessä henkilö on ollut ja rangaistus sen mukaan.

Ystävällisin terveisin
Kaisa Ikävalko