Kehitysvammaisen henkilön passin hankkimisen ongelmia

Kysymys 

Hei.

Tarkoitus olisi hankkia lievästi kehitysvammaiselle, 19-vuotiaalle henkilölle passi joululomalle suunniteltua ulkomaanmatkaa varten. Olemme jo alustavasti käyneet läpi, että millaisia kysymyksiä poliisi kysyy passin hankinnan yhteydessä. Olemme myös tehneet muistilistan kuvakorttien avulla.

Ongelmana on lähinnä se, että nuoren ranteiden ja sormien käyttö on todella rajoittunutta voimakkaiden virheasentojen takia. Eli sormenjälkien ottaminen ei välttämättä onnistu lainkaan. Virheasentojen takia myös kynän käyttö on äärimmäisen vaivalloista, eli allekirjoituksen tekeminen passihakemukseen tulee tuottamaan huomattavia vaikeuksia.

Estävätkö nämä asiat passin saamisen vai onko tähän olemassa ratkaisuja?

Vastaus 

Hei,

Kiitos kysymyksestäsi!

Kehitysvamma tai mikään muukaan vamma ei voi olla esteenä Suomen kansalaisen matkustamiselle ulkomaille eikä myöskään passin saamiselle.

Suomen kansalaista suojelee ensisijaisesti yhdenvertaisuuslaki tällaisissa asioissa. Yhdenvertaisuuslain kahdeksas artikla, syrjinnän kielto (8 §) sääntelee seuraavasti:

"Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen."

Vammasta johtuen ketään ei saa asettaa toissijaiseen asemaan. Jotta Suomen kansalainen ei joutuisi toissijaiseen asemaan, muun muassa virkamiesten on tehtävä kohtuullisia mukautuksia palveluihin ja asiointiin viranomaisissa. Tästä sääntelee yhdenvertaisuuslain viidestoista artikla, Kohtuulliset mukautukset vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi (15 §):

"Viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden tai palvelujen tarjoajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viranomaisissa sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita samoin kuin suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla."

Kohtuullinen mukautus voi olla esimerkiksi sellainen, että henkilöltä ei oteta sormenjälkiä, jos niiden ottaminen on ylivoimaisen vaikeaa.

Passilain kuudennessa artiklassa (6 a §) todetaan sormenjälkien ottamisesta seuraavaa:

"... Hakijalta ei oteta sormenjälkiä, jos niitä ei saada iän taikka vamman, sairauden, fyysisen esteen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Hakijan on pyydettäessä esitettävä luotettava selvitys syystä, joka estää sormenjälkien ottamisen, sekä arvio syyn kestosta."

Edellä mainittuihin lain kohtiin voi vedota, jos passin saaminen yritetään evätä lapsenne vamman vuoksi. Kun kysymyksessä on kongnitiivinen vamma, poliisin esittämät kysymykset on yhdenvertaisuuslain periaatteen mukaisesti mukautettava sellaisiksi, että vammainen henkilö voi niihin vastata. Tarpeen vaatiessa myös avustettuna.

Tästä linkistä pääset yhdenvertaisuuslain sivuille

Tästä linkistä pääset passilain sivuille.

Tästä linkistä pääset Poliisin sivulle, jossa kerrotaan passin hakemisesta.

Ystävällisin terveisin,
Verneri.net toimitus

------

Oliko Verneri.netin neuvontapalstasta sinulle hyötyä?

Vastaa lyhyeen kyselyymme tästä linkistä! Palautteesi on meille todella tärkeää!