Kehitysvammaisen henkilön rikosoikeudellinen vastuu

Kysymys 

Hei,

kysysin äitinä 29v poikani tapauksesta. Häntä syytetään lapsen tai lapsien seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Pojan diagnoosi on keskivaikea älyllinenkehitysvamma ja adhd. Poka asuu itsenäisesti ja ei ole edunvalvontaa. Kunka tämä vaikuttaa tuomioon, ja tietävätkö viranomaiset tästä; Näkevätkö he tiedot pojastani (esim.oikeusavustaja). Hän on jo saanut tappouhkausia.

tv. epätoivoinen äiti

Vastaus 

Hei,

Meillä ei löydy asiantuntemusta rikosoikeudellisista asioista. Tähän liittyvää lakiasiantuntemusta löytyy hyvin muualta (esim. yksityisistä laki- ja asianajotoimistoista, oikeusaputoimistoista).

Olennaista tilanteessa joka tapauksessa varmasti olisi, että äiti olisi yhteydessä poikansa oikeusavustajaan ja pystyisi välittämään tälle kaikki tarvittavat tiedot pojan vammasta, jos oikeusavustaja ei ole saanut niitä vielä muualta. Henkilö voi nimittäin kehitysvamman vuoksi olla rikoslain 3 luvun 4 §:n mukaisesti syyntakeeton, jolloin häntä ei voida tuomita rikoksesta, tai alentuneesti syyntakeinen, mikä voi vaikuttaa mahdollisesti tuomittavaan rangaistukseen alentavasti.

Jos henkilön syyntakeettomuus estäisi rikoksesta tuomitsemisen, hänet voidaan kuitenkin määrätä kehitysvammalain mukaiseen tahdosta riippumattomaan erityishuoltoon, jos ko. lain 32 §:n mukaiset edellytykset täyttyvät (esimerkiksi henkilö todennäköisesti vakavasti vaarantaa muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta).

ystävällisin terveisin,
Verneri.net toimitus