Kehitysvammaisen henkilön vauvahaaveet

Kysymys 

Miten tulee toimia, jos kehitysvammaisella henkilöllä on tulevaisuudenhaaveita, joiden toteutuminen ei välttämättä ole mahdollista?

Esimerkiksi jos kehitysvammainen nainen haaveilee lasten hankinnasta, mutta hänen on vaikeaa käsittää, että oman lapsen kasvattaminen on täysin eri asia kuin esim. Baby Born-nuken hoitaminen? Ja että lapsen hoitamiseen liittyy asioita jotka vanhempien on pakko hoitaa, vaikka se ei aina huvittaisi. Esimerkkeinä mainittakoon yösyötöt, vaipanvaihdot, neuvolakäynnit, rokotukset, säähän ja vuodenaikaan sopivista vaatteista huolehtiminen, terveellinen ruokatottumukset, päiväkodin ja koulun aloitukset, sekä tarpeellisten sääntöjen ja rajojen asettaminen.

Miten henkilö saadaan ymmärtämään, millainen vastuu lasten kasvattamiseen liittyy?

Vastaus 

Hei, tämä on vaikea kysymys, sillä asia on liian abstrakti, jotta sitä voisi käsitellä ainoastaan puhumalla.

Lapsihaaveissa elävä henkilö voisi saada konkreettista käytännön kokemusta vauvan hoidosta ottamalla hoitoon "Real Care Baby" -nuken. Löydät lisätietoja nukesta alla olevasta osoitteesta:

https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/kehittamistoiminta/moninaisia-perheita/moninaisista-perheista-lahi-ihmisille/real-care-baby/

Nuken hoitamisen avulla henkilö saa käytännön kokemusta vauvan hoidosta ja samalla käsitellä vauvahaaveisiin liittyviä asioita.

Ystävällisin terveisin,
Verneri.net toimitus