Kehitysvammaisen käyttövarojen valvonta

Kysymys 

Hei, ovatko kehitysvammaisen henkilön käyttövarat hänen omaa rahaansa vai voiko edunvalvoja puuttua niihin jälkikäteen?

Olimme kehitysvammaisen omaisen kanssa lomamatkalla ja palattuamme huomasimme, että hänen lomaansa varatut käyttövarat oli nostettu käyttötililtä. Olin kerännyt matkaan liittyvät liput ja matkan aikana kertyneet kulut "yhteiseen piikkiin", matkan jälkeen pojalla ei ollutkaan tarvittavaa summaa. Edunvalvoja oli katsonut, että hänen tilillään oli liikaa rahaa ja nostanut hänen mielestään liiat pois keskustelematta asiasta asiakkaan/omaisen kanssa. Me omaiset käytämme yhdessä luku- ja kirjoitustaidottoman kehitysvammaisen kanssa käyttövaratilin pankkikorttia.

Käsittääkseni käyttövaratilille voidaan maksaa esim. pojalle lumi- ja ruohonleikkuutöistä maksettu korvaus eikä edunvalvojalla ole näihin pikkutienesteihin oikeutta.

Kenelle kuuluu pankin tiliote näistä käyttövaroista? Edunvalvojalta tulee kuukausittain 150 € tälle tilille. Olet käsittänyt aikaisemmin, että rahat ovat pojan käytettävissä eivätkä enää maksamisen jälkeen kuulu edunvalvojalle. Olenko ymmärtänyt väärin?

Terveisin pojan omainen.

Vastaus 

Hei,

Holhoustoimesta (edunvalvonnasta) säädetyn lain mukaan päämiehelle, eli edunvalvottavalle on jätettävä se omaisuus, jota hän tarvitsee henkilökohtaista käyttöään varten. Hänen vallintaan on jätettävä tarpeisiinsa ja muihin olosuhteisiin nähden kohtuullisena pidettävä määrä käyttövaroja. Edunvalvoja voi jättää päämiehensä vallittavaksi muutakin tämän omaisuutta, jos se on päämiehen edun mukaista.
Päämiehellä on myös saman lain perusteella oikeus määrätä siitä, minkä hän on omalla työllään ansainnut, ja siitä, minkä edunvalvoja on tämän lain 38 §:n mukaisesti antanut hänen vallittavakseen. (38§ viittaa juuri näihin varantoihin henkilökohtaista käyttöä varten.)

Lakia voidaan tulkita niin, että lomamatkaa varten olevat käyttövarat sekä omalla työllä ansaitut varat ovat juuri sellaisia, jotka olisivat kuuluneet jättää päämiehen vallintaan hänen käyttötililleen.

Edunvalvojan kanssa kannattaa nyt keskustella näistä varallisuuden hoidon menettelytavoista, ettei tule väärinkäsityksiä. Lain mukaan päämiestä on kuultava hänen varantoihinsa liittyvien asioiden hoidossa jos päämies ymmärtää hoidettavien asioiden merkityksen. Päämiehellä on myös oikeus nähdä hänen varaintojensa hoitoon liittyvät tositteet, kuten tiliote.

Jos epäilette edunvalvojan laiminlyöneen tehtäviään, on syytä ottaa yhteyttä hohousviranomaiseen eli maistraattiin.

Tästä pääsette lukemaan lain holhoustoimesta.

ystävällisin terveisin,
Verneri.net toimitus