Kehitysvammaisen lapsen asioiden järjestely vanhempien kuoltua

Kysymys 

Onko hyviä esimerkkejä siitä, miten kehitysvammaisuus kannattaa huomioida perinnönjaossa? Kun on kaksi lasta, joista toinen siinä määrin kehitysvammainen, ettei koskaan tule selviämään itsenäisesti, vaan tulee olemaan kunnan järjestämässä ryhmäkodissa tai muussa vastaavassa palvelussa, ja käy toimintakeskuksessa. Vaikuttaako mahdollinen perintö näistä perittäviin maksuihin? Entä, kun vanhempi kuuluu johonkin maatilayhtymään tms, tuntuisi, että sen perintöosuuden hoitamista vain hankaloittaa tarpeellinen edunvalvonta. Voiko tällaisen yhtymäosuuden testamentata toiselle lapselle?

Vastaus 

Hei,

Kysyimme vastaukseen apua Tukiliiton juristilta. Hän vastasi seuraavanlaisesti:

Kannattaa keskustella aihealuetta koskevista tarkemmista kysymyksistä kyseenomaisen oikeudenalan asiantuntijan kanssa, joita löytyy esimerkiksi pankeista sekä laki- ja asianajotoimistoista.

Kehitysvammaisella henkilöllä on aivan sama perintö- ja lakiosaoikeus kuin kaikilla muillakin. Tämä ei estä testamentin tekemistä, kunhan sillä ei loukata rintaperillisen oikeutta lakiosaan. Testamentin tekeminen on järkevä vaihtoehto silloin, kun perittävä haluaa, että tietty osa omaisuudesta menee juuri tietylle rintaperilliselle. Kun perheessä on kehitysvammainen tai samankaltaista tukea tarvitseva rintaperillinen, voi olla perusteltua miettiä, millaisesta omaisuudesta hän parhaiten hyötyisi, ja tarvitseeko hän mahdollisesti suurempaa taloudellista tukea kuin muut perilliset.

Vammaisen henkilön tulot ja varallisuus, myöskään peritty sellainen, eivät vaikuta hänen oikeuteensa saada kehitysvammalain tai vammaispalvelulain mukaisia palveluja (esimerkiksi asumispalveluja), mikäli hän täyttää palvelujen lakisääteiset myöntämisedellytykset. Asiakkaan tulot tai varallisuus eivät myöskään vaikuta näistä palveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Poikkeuksena tähän on pitkäaikaisen laitoshoidon maksu, jota saa asiakasmaksulain (7 b, 10 b ja c §:t) perusteella periä enintään 85 % asiakkaan nettotuloista. Tällaisena tulona voidaan huomioida esimerkiksi perityn varallisuuden mahdollinen tuotto.

Henkilön tuloilla ja varallisuudella on vaikutusta eläkkeensaajan asumistukeen, yleiseen asumistukeen sekä mahdollisesti myös muihin Kelan myöntämiin etuuksiin. Niistä kannattaa olla tarkemmin yhteydessä Kelan neuvontapalveluun.

Ystävällisin terveisin,
Verneri.netin toimitus

--------------------------------

Oliko Verneri.netin neuvonnasta sinulle hyötyä? Palautteesi on meille todella tärkeää!

Vastaa lyhyeen kyselyyn tästä linkistä!