Kehitysvammaisen "palvelutuotteen avaaminen"

Kysymys 

Hei,

Mitä mahtaa tarkoittaa palvelutuotteen avaaminen?
Asia koskee kehitysvammaista poikaamme.

Vastaus 

Hei,

Kysymyksessäsi on varsin vähän taustatietoja ja siksi siihen vastaaminen on haasteellista. "Palvelutuotteen avaaminen" ei ole yleisesti tunnettu nimitys. Se ei ole tullut vastaan aikaisemmissa kysymyksissä.

"Palvelutuotteen avaaminen" -nimitystä ei tule vastaan myöskään lainsäädännössä tai ohjeistuksissa koskien palveluja tai niiden myöntämisperusteita.

Mitä palvelutuotteen avaaminen voisi sitten tarkoittaa?

Palvelutuotteen avaaminen voisi tarkoittaa henkilölle myönnettävää uutta palvelua suuremmassa palvelukokonaisuudessa, kuten esimerkiksi asumisen palveluissa. (Esimerkiksi ateriapalvelua voisi nimittää palvelutuotteeksi asumispalveluiden palvelukokonaisuudessa.)

Henkilön palvelutarvetta kartoitetaan hänelle laadittavassa asiakassuunnitelmassa. Asiakassuunnitelma on Sosiaalihuoltolain mukainen työkalu, jolla mm. suunnitellaan ja arvioidaan henkilön palveluiden ja tuen tarvetta.

Henkilön palveluiden tarve voi muuttua, ja yleensä muuttuukin elämän aikana. Silloin asiakassuunnitelmaa pitää päivittää. Muuttuuneeseen palvelutarpeeseen voidaan vastata myöntämällä uusi palvelu asiakkaalle tätä palvelua säätelevän lain mukaisesti.

Voisiko "palvelutuotteen avaaminen" tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, että henkilölle on myönnetty uusi palvelu?

Ystävällisin terveisin,
Verneri.net toimitus