Kehitysvammaisten laki

Kysymys 

Onko nämä lakimuutokset uudelleenkäsittelyssä eduskunnassa: HE 159/2018 vp:

Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi sekä laeiksi sosiaalihuoltolain ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 13 §:n muuttamisesta.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_159+2018.asp

Vastaus 

Hei,

kuten sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla todetaankin, näiden lakimuutosten käsittely on rauennut. Esitys raukesi viime hallituskauden lopussa.

Muutoksia näihin lakeihin ei todennäköisesti esitetä samanlaisina nykyisen valtioneuvoston (Suomen hallituksen) toimesta, mutta lain muutosvalmistelua varmasti tehdään tämän aikaisemman (rauenneen) esityksen pohjalta. Tällä hetkellä ei ole tietoa, milloin muutoksia tulee. 

Nämä lakimuutokset liittyvät laajempaan SOTE-uudistuksen kokonaisuuteen, jota voi seurata Sosiaali- ja terveysministeriön sivulta. Pääset SOTE-uudistus -sivuille tästä linkistä.

ystävällisin terveisin,
Verneri.net toimitus