Kehitysvammaisten oppiminen?

Kysymys 

Hei! Olisin kysynyt kehitysvammaisten oppimiskyvystä. Onko asiasta tehty jotain tutkimuksia?

Näin kehitysvammaisen lapsen äitinä ja maallikkona uskaltaisin väittää, että oppimista tapahtuu koko ajan. Onhan niin kaikkien ihmisten kohdalla! Ja elinikäinen oppiminen on ihan tunnettu käsite!

Kysymykseni pohjautuu mm. Kelan päätökselle lopettaa terapioita kouluikäisiltä, koska kuulemma oppimisen ”herkkyyskausi” on mennyt ohi. Ikäväkseni samaa olen kuullut kehitysvammapoliklinikan neurologeilta! Onko tämä joku yleinen neurologien linjaus vai onko tässä taustalla vain raha? Jos näin on, se huolestuttaa suuresti - kuka oikeasti ajattelee kehitysvammaisten lasten parasta?

Vastaus 

Hei,

Kiitos kysymyksestäsi!

Kehitysvammainen henkilö oppii asioita koko elinikänsä kuten muutkin henkilöt. Kehitysvamman aste asettaa rajat lähinnä käsitteellisen ajattelun kehittymiselle ja sitä kautta vaikuttaa myös henkilön itsenäiseen toimintakykyyn.

Monissa tutkimuksissa on todettu kehitysvammaisten henkilöiden oppivan kuitenkin asioita nuoruuteen asti, mutta hitaammassa tahdissa kuin keskimäärin. Aikuisten kehitysvammaisuuden älyllisen suoriutumisen kehittymistä on tutkittu vähän, mutta tutkimuksessani, jossa tutkin aikuisten Williams-henkilöiden kognitiivisen suoriutumisen muuttumista aikuisiässä, huomattiin kognitiivisten taitojen vahvistuvan vielä nuorena aikuisena. Kielellisissä toiminnoissa voi tapahtua myös varhaislapsuuden jälkeen kehitysvammaisilla edistymistä, minkä takia puheterapiajakso voi yksilöllisesti arvioituna olla perusteltua myös nuoruudessa ja aikuisuudessa.

Väitöskirjastani "Kehitysvammaisuus ja ikääntyminen- kognitiiviset muutokset Williamsin, fragiili X - ja  Downin oireyhtymissä" löytyy myös viitteitä (tosin englanniksi) koskien tätä aihetta. Väitöskirja on suomenkielinen ja saatavilla tästä linkistä.

Terveisin,

Oili Sauna-aho
Kehittämis-ja asiantuntijapalveluiden johtaja, FT, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi KTO, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky.

-------------

Oliko Verneri.netin neuvonnasta sinulle hyötyä? Palautteesi on meille todella tärkeää!

Vastaa lyhyeen kyselyyn tästä linkistä!